Organisatievormen ouderwerkingen

over het verschil tussen een oudervereniging, een decretale ouderraad en een schoolraad

hoe zit dat juist?

Je kan je ouderwerking op verschillende manieren organiseren. We zetten de mogelijkheden in dit artikel even op een rijtje. Meer weten over 1 specifieke organisatievorm? Lees het bijhorende artikel.

In een ouderwerking zitten ouders van kinderen op school, deze ouders zijn vrijwilligers. Er zijn 2 soorten ouderwerking, de decretale ouderraad of de oudervereniging.

Een oudervereniging staat los van de school, maar werkt wel nauw samen met de school. Een oudervereniging kan een feitelijke vereniging of een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) zijn.

Een decretale ouderraad is een officiële adviesraad en is een onderdeel van de school. 

Een schoolraad is geen ouderwerking. 

Opgelet!
De ouderwerking kiest volledig vrij de eigen naam. Dit zorgt soms voor verwarring, een feitelijke oudervereniging mag zich ‘ouderraad’ noemen, maar is daarom nog geen decretale ouderraad.

oudervereniging

De oudervereniging bestaat op zichzelf en is geen onderdeel van de school. Ze werkt wel in samenspraak met de school.

decretale ouderraad & schoolraad

De decretale ouderraad en de schoolraad zijn een onderdeel van de school en bestaan niet op zichzelf.

een oudervereniging ... hoe zit dat juist?

Een oudervereniging is een vereniging (feitelijke vereniging of een vzw) die voornamelijk uit ouders zal bestaan en als doel heeft om de verbinding en de samenwerking tussen ouders, kinderen en school te bevorderen. De oudervereniging wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere samenwerking tussen school en ouders. Dit vooral om het welbevinden van alle kinderen op school te verhogen. 

Een oudervereniging heeft geen wettelijke binding met de school. Door het organiseren van activiteiten in samenspraak met de school én doordat de school deel is van de doelstellingen van de vereniging  is ze er natuurlijk nauw mee verbonden. Leden van de oudervereniging zijn vrijwilligers (link naar artikel over vrijwilligers).  Doordat de leden vrijwilligers zijn, vallen ze onder de regels en verplichtingen van de vrijwilligerswetgeving. 

Een oudervereniging kan een feitelijke vereniging of een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) zijn. Beide organisatievormen hebben voor- en nadelen.

een decretale ouderraad ... hoe zit dat juist?

Een decretale ouderraad is een officieel adviesorgaan, maakt deel uit van de school en valt onder de regels van het participatiedecreet.  

Ze bestaat uit ouders met kinderen op school (vrijwilligers). De decretale ouderraad vaardigt ouders af in de schoolraad. De ouderraad is een vertegenwoordiging van alle ouders van de school en houdt daarom alle ouders op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten. 

De decretale ouderraad kan op vraag van de schoolraad advies geven en kan op eigen initiatief het schoolbestuur adviseren over alle thema’s waarover de schoolraad bevoegdheid heeft. Wil je weten welke bevoegdheden dat juist zijn? Lees ze in dit artikel over de overlegbevoegdheden.

De ouderraad heeft een huishoudelijk reglement met een aantal verplichtingen uit het participatiedecreet. Alle leden van KOOGO hebben toegang tot gratis sjablonen voor het opstellen van een huishoudelijk reglement.

een schoolraad ... hoe zit dat juist?

Een schoolraad is een officieel adviesorgaan van de school. De schoolraad geeft advies aan het schoolbestuur.

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. In het secundair onderwijs hebben ook vertegenwoordigers van de leerlingen een zitje in de schoolraad. In het buitengewoon onderwijs beslist de directeur samen met de leerkrachten of het opportuun is om 1 of meer leerlingen in de schoolraad op te nemen. 

De schoolraad gaat in overleg met het schoolbestuur (vaak is de directeur van de school aanwezig in naam van het schoolbestuur) over de overlegbevoegdheden. Wil je meer weten over deze overlegbevoegdheden? Lees hier meer .

Het schoolbestuur kan advies vragen aan de schoolraad en de schoolraad kan op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur over thema’s binnen deze overlegbevoegdheden.  

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten. 

Een huishoudelijk reglement is verplicht voor een schoolraad. Vragen i.v.m. het huishoudelijk reglement kunnen gesteld worden door de directie van de school aan OVSG of POV.

De ouderwerking kiest volledig vrij de eigen naam. Dit zorgt soms voor verwarring, een feitelijke oudervereniging mag zich 'ouderraad' noemen, maar is daarom nog geen decretale ouderraad.

contactgegevens

Wil je meer weten over ouderwerkingen, neem dan contact op met Marieke van KOOGO.

nuttige koogo-links

Volg de gratis basisvorming van KOOGO voor meer inzichten over de organisatie van je ouderwerking.

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Zoektermen: Decretale ouderraad, Feitelijke vereniging, Organisatie, Ouderparticipatie, Oudervereniging, Ouderwerking, Schoolraad, Werking

Winkelwagen
Scroll naar boven