De schoolraad

over de schoolraad als officieel adviesorgaan van de school

hoe zit dat juist?

Een schoolraad is een officieel adviesorgaan van de school. De schoolraad geeft advies aan het schoolbestuur.  

Wie zit er in de schoolraad?

In een schoolraad zetelen vertegenwoordigers van de ouders, van het personeel en van de lokale gemeenschap. In het secundair onderwijs hebben ook vertegenwoordigers van de leerlingen een zitje in de schoolraad. In het buitengewoon onderwijs beslist de directeur samen met de leerkrachten of het opportuun is om 1 of meer leerlingen in de schoolraad op te nemen. 

Wat doet een schoolraad? 

De schoolraad gaat in overleg met het schoolbestuur (vaak is de directeur van de school aanwezig in naam van het schoolbestuur) over de overlegbevoegdheden. Wil je meer weten over deze overlegbevoegdheden? Lees hier meer .

Het schoolbestuur kan advies vragen aan de schoolraad en de schoolraad kan op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur over thema’s binnen deze overlegbevoegdheden.  

De schoolraad houdt alle leerlingen, ouders en personeelsleden op de hoogte van zijn standpunten en activiteiten. 

Een huishoudelijk reglement is verplicht voor een schoolraad. Vragen i.v.m. het huishoudelijk reglement kunnen gesteld worden door de directie van de school aan OVSG of POV.

Is een school verplicht om een schoolraad te hebben? 

Iedere school is verplicht inspanningen te leveren om een schoolraad samen te stellen.  

Wanneer en hoe wordt een schoolraad samengesteld? 

De schoolraad wordt om de  4 jaar (vanaf 1 april 2005) opnieuw samengesteld. De pedagogische raad, de ouderraad en de leerlingenraad duiden hun afgevaardigden voor de schoolraad aan. Is er geen ouderraad of leerlingenraad, dan organiseert het schoolbestuur verkiezingen bij alle ouders en leerlingen. 

Een schoolraad is een officieel adviesorgaan van de school. De schoolraad geeft advies aan het schoolbestuur.  

contactgegevens

Wil je meer weten over de schoolraad, neem dan contact op met Marieke van KOOGO.

nuttige koogo-links

Volg de gratis basisvorming van KOOGO voor meer inzichten over de organisatie van je ouderwerking.

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Winkelwagen
Scroll naar boven