De Oudervereniging

over de oudervereniging als feitelijke vereniging of als VZW

hoe zit dat juist?

Een oudervereniging is een vereniging (feitelijke vereniging of een vzw) die voornamelijk uit ouders zal bestaan en als doel heeft om de verbinding en de samenwerking tussen ouders, kinderen en school te bevorderen. De oudervereniging wil de betrokkenheid van ouders bij de school verhogen met het oog op een betere samenwerking tussen school en ouders. Dit vooral om het welbevinden van alle kinderen op school te verhogen. 

Een oudervereniging heeft geen wettelijke binding met de school. Door het organiseren van activiteiten in samenspraak met de school én doordat de school deel is van de doelstellingen van de vereniging  is ze er natuurlijk nauw mee verbonden. Leden van de oudervereniging zijn vrijwilligers (link naar artikel over vrijwilligers).  Doordat de leden vrijwilligers zijn, vallen ze onder de regels en verplichtingen van de vrijwilligerswetgeving. 

Een oudervereniging kan een feitelijke vereniging of een vzw (vereniging zonder winstoogmerk) zijn. Beide organisatievormen hebben voor- en nadelen. 

de feitelijke vereniging

Een feitelijke vereniging bestaat juridisch niet (heeft geen rechtspersoonlijkheid), maar bestaat wel in de praktijk als groep van natuurlijke personen (voornamelijk ouders). Ieder lid van de oudervereniging is hoofdelijk aansprakelijk. Daarom is het in een feitelijke vereniging extra belangrijk in orde te zijn met je verzekeringen en financiën. Hoe je dat kan doen lees je in dit artikel. 

Het is een goed idee om als oudervereniging een huishoudelijk reglement op te stellen. KOOGO voorziet gratis sjablonen voor het opstellen van een huishoudelijk reglement voor al haar leden.

de vereniging zonder winstoogmerk

Je kan als oudervereniging ook een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) zijn. De vzw is een zelfstandige rechtspersoon. 

KOOGO raadt deze organisatievorm aan wanneer je als oudervereniging personeel in dienst hebt (bv. voor- en naschoolse opvang), beschikt over een eigen middelen of materialen (waar de vereniging aansprakelijkheid voor is) of beschikt over aanzienlijke financiële middelen. 

De vzw is verplicht zich te houden aan de vzw-wetgeving. Dit brengt een aantal boekhoudkundige en administratieve verplichtingen met zich mee. Het beheer en de besteding van de gelden gebeurt door het bestuursorgaan van de vzw, overeenkomstig de statuten van de vzw. De vzw-statuten voorzien dat de besteding, in het geval van een oudervereniging, gebeurt in het voordeel van de school. Je moet de uiteindelijke begunstigden van de vzw registreren en zorgen dat je recente statuten gepubliceerd zijn in het Staatsblad. 

KOOGO raadt ouderverenigingen die een vzw-structuur hebben aan zich te laten ondersteunen door een hierin gespecialiseerde organisatie. KOOGO ondersteunt niet in het technisch-juridische aspect van vzw’s. 

Een oudervereniging is een vereniging die voornamelijk uit ouders bestaat en als doel heeft om de verbinding en de samenwerking tussen ouders, kinderen en school te bevorderen.

contactgegevens

Wil je meer weten over ouderverenigingen, neem dan contact op met Marieke van KOOGO.

nuttige koogo-links

Volg de gratis basisvorming van KOOGO voor meer inzichten over de organisatie van je ouderwerking.

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Winkelwagen
Scroll naar boven