Over KOOGO

Ouderkoepel KOOGO is de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs.  

KOOGO informeert, sensibiliseert, ondersteunt en begeleidt ouders en ouders in ouderwerkingen en neemt de stem van ouders mee tijdens beleidsoverleg. 

Daarnaast professionaliseert KOOGO scholen en andere onderwijspartners over ouder-schoolpartnerschap en de 3 vormen van ouderbetrokkenheid: thuisbetrokkenheid, schoolbetrokkenheid en ouderparticipatie. 

Onderzoek toont immers aan dat ouderbetrokkenheid en een nauwe samenwerking tussen ouders en school bijdragen tot een fijne en succesvolle schoolloopbaan van kinderen. KOOGO promoot daarom een sterke wederkerige relatie en het partnerschap tussen ouders en school. Wij dragen deze boodschap Vlaanderenbreed uit onder het motto “Ouders maken mee school”. 

Om ouderwerkingen, scholen en andere onderwijspartners te ondersteunen in het uitrollen van een sterk ouder-schoolpartnerschap, ontwikkelde KOOGO het denkkader ‘De betrokkenheidsboom’. 

 

Iedere leerling heeft recht op een goede samenwerking tussen school en ouders.

ontmoet het koogo-team

Hannelore Lambrighs

Coördinator

Expertise 
Ouderbetrokkenheid
Ouder-schoolpartnerschap
Groepsdynamica
Bemiddeling

An Ryckmans

Stafmedewerker

Expertise 
Ouderbetrokkenheid
Ouder-schoolpartnerschap
Ontwikkeling & Leren
Bemiddeling

Marieke Bavelaar

Stafmedewerker

Expertise 
Ouderbetrokkenheid
Ouder-schoolpartnerschap
Ouderparticipatie
Vrijwilligerswetgeving

Samira Azeroual

Stafmedewerker

Expertise 
Ouderbetrokkenheid
Ouder-schoolpartnerschap
Gelijke kansen
Diversiteit & Inclusie

Jurgen Bal

Opdrachthouder

Expertise 
Administratie
Boekhouding
Wetgeving
Juridische ondersteuning

bestuursorgaan

Het KOOGO-team wordt aangestuurd door een bestuursorgaan. Ieder bestuurslid is ouder en lid van een ouderwerking in een stedelijke, gemeentelijke of provinciale school.  

Het bestuursorgaan vergadert een viertal keer per schooljaar. 

Voorzitter:

  • Kris Vantilt, voorzitter ouderraad klim-op school Bouwel  

Ondervoorzitters:

  • Dieter Hugelier, Voorzitter ouderwerking OC T’winckeling Gemeenteschool Zwevegem 
  •  Peter Vanhoof, Lid ouderwerking GLS De Sleutel Ranst  

Leden:

  • Els Breugelmans, Voorzitter GBS Sleutelbloem – Brecht 
  • Arianna Fichera, Voorzitter ouderwerking Gemeentelijke basisschool Regeboog Sint-Jans-Molenbeek 
  • Els Joos, Lid ouderwerking GBS Molenstede – Diest)
  • Werner Meeuissen, Voorzitter ouderraad en oudercomité GBS De Twinkeling Hulsen Balen 
  • Eva Peirsman, Secretaris ouderwerking Lindelaanschool Beveren 

Kandidaatbestuurder:

  • Jacky De Weert, Lid ouderraad GBS Huizingen 
 

onze partners

Scroll naar boven

MAAK KENNIS MET hannelore van KOOGO

Hannelore Lambrighs genoot een opleiding psychologie en ergotherapie.

Tijdens haar loopbaan als ergotherapeut en leerkracht buitengewoon secundair onderwijs stond naast het lesgeven haar relatie met de jongeren en de ouders op de eerste plaats.

Naast haar functie als coach en bemiddelaar leidt en coördineert ze nu de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs, ofwel ouderkoepel KOOGO.   

Hannelore coördineert de KOOGO-werking en bewaakt de interne kwaliteit. Daarnaast verrijkt ze KOOGO met methodieken om om te gaan met ‘gedoe’, binnen de ouderwerking of tussen school en ouders.

Samen met collega An Ryckmans schreef ze het boek ‘De betrokkenheidsboom, van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolparnerschap’.

MAAK KENNIS MET An van KOOGO

An genoot een opleiding Logopedie en Audiologie. Later verdiepte ze zich in een Banaba Leerlingbegeleiding en Zorgcoördinatie en Bemiddelaar in familiezaken.

Tijdens haar loopbaan werkte ze als logopediste en zorgcoördinator schouder aan schouder met kinderen, ouders en leerkrachten.

Sinds 2019 informeert, ondersteunt en begeleidt ze ouders, ouders in ouderwerkingen, onderwijsprofessionals en onderwijspartners als voltijdse stafmedewerker en bemiddelaar bij ouderkoepel KOOGO.   

Naast het boek ‘Geen kat op school’ over ouderparticipatie schreef ze samen met collega Hannelore Lambrighs het boek ‘De Betrokkenheidsboom, van ouderbetrokkenheid naar ouder-schoolpartnerschap’. 

Thema’s zoals een gunstig partnerschapsklimaat op school, thuisbetrokkenheid en taal- en leesontwikkeling boeien haar enorm. Daarnaast ontwikkelt ze graag nieuwe tools, filmpjes, brochures en vormingen en verzorgt ze onze Nieuwsflits en de nieuwe website. 

MAAK KENNIS MET Marieke van KOOGO

Marieke Bavelaar woont in Gent en is moeder van 2 tieners.

Zelf ging ze in Nederland naar school. Haar kinderen volgen onderwijs in Vlaanderen.

Marieke is werkzaam geweest in het stedelijk onderwijs Gent, in het kleuter- en lager onderwijs als (zorg)leerkracht, zorgcoördinator en beleidsondersteuner en is nu stafmedewerker bij KOOGO vzw. 

Marieke is lid van de decretale ouderraad en de schoolraad van de school van haar zoon.

Marieke is een steunpilaar binnen KOOGO als het gaat om wetgeving rond ouderparticipatie en vrijwilligerswerk.

Ze verrijkt je blik over hoe je met armoede binnen een ouderwerking of op school om kan gaan.

MAAK KENNIS MET Samira van KOOGO

Samira Azeroual woont in Antwerpen,  is mama van 2 volwassen zonen en een tienerdochter en reeds 27 jaar actief in het onderwijslandschap.

Eerst als leerkracht, beleidsondersteuner, schooldirecteur en nu als stafmedewerker en begeleider diversiteit bij KOOGO vzw.

Zowel professioneel als privé was zij betrokken in ouderwerkingen. Partnerschap tussen school en ouders draagt zij al jaren hoog in het vaandel.

Samira verrijkt KOOGO met haar expertise over schoolkeuzeprocessen en culturele verschillen binnen ouder-schoolpartnerschap.

Ze verruimt je blik op gelijke onderwijskansen.