de Overlegbevoegdheden

over de overlegbevoegdheden van de decretale ouderraad en de schoolraad

hoe zit dat juist?

De decretale ouderraad als de schoolraad hebben dezelfde afgebakende onderwerpen waarover ze mogen overleggen en advies aan het schoolbestuur over mogen geven. 

Deze overlegbevoegdheden liggen vast in het participatiedecreet (decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad). 

Je kan ze bekijken en beluisteren in onderstaand filmpje.  

vastgelegd in het participatiedecreet

Zo staan de overlegbevoegdheden omschreven in het decreet: 

 • de bepaling van het profiel van de directeur;
 • het studieaanbod;
 • het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
 • de opstapplaatsen en de busbegeleiding in het kader van het door het schoolbestuur aangeboden vervoer;
 • de vaststelling van het nascholingsbeleid;
 • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
 • het opstellen of wijzigen van de volgende regelingen : 
 1. het schoolreglement;
 2. het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
 3. het beleid op leerlingenbegeleiding en de afspraken over de samenwerking tussen de school en het centrum voor leerlingenbegeleiding;
 • de infrastructuurwerken die niet onder het toepassingsgebied vallen van artikel 42, § 1, eerste lid, 1°, a) en b), van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten;
 • de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;
 • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school ten aanzien van de leerlingen, met inbegrip van het in eigen beheer of door derden verstrekken van gezonde en evenwichtige schoolmaaltijden;
 • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg, met inbegrip van de bespreking van de resultaten van een schooldoorlichting;
 • het gelijke-onderwijskansenbeleid in het secundair onderwijs. 

Bron: Decreet betreffende participatie op school en de Vlaamse Onderwijsraad (vlaanderen.be) 

 

De decretale ouderraad als de schoolraad hebben dezelfde afgebakende onderwerpen waarover ze mogen overleggen en advies aan het schoolbestuur over mogen geven. 

contactgegevens

Wil je meer weten over de overlegbevoegdheden van de schoolraad en de decretale ouderraad, neem dan contact op met Marieke van KOOGO.

nuttige koogo-links

Volg de gratis basisvorming van KOOGO voor meer inzichten over de organisatie van je ouderwerking.

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Winkelwagen
Scroll naar boven