FAQ

Vind je niet wat je zoekt? Ga naar contact!

Over KOOGO

KOOGO – Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs – is de ouderkoepel van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs. KOOGO ondersteunt en begeleidt de actieve ouderwerking op school. Meer weten?
KOOGO verstuurt tweewekelijks het e-zine Nieuwsflits. Op de website vind je het laatste beleidsnieuws. Daarnaast verspreidt KOOGO ook standpunten en persberichten. Meer weten?

Over ouderwerking op school

De ouderraad en het oudercomité zijn beiden vormen van ouderwerking. Ze verschillen wel van structuur en hebben een andere wettelijke basis. Meer weten?
Het huishoudelijk reglement van de ouderwerking verschilt naargelang de structuur van de ouderwerking. Ben je een decretale ouderraad of een ouderwerking als feitelijk vereniging? Een ouderwerking als vzw stelt dan weer statuten op. Meer weten? Huishoudelijk reglement ouderraad - Huishoudelijk reglement feitelijke vereniging Meer weten over statuten van vzw’s? Neem contact met VSDC.
Wanneer de ouderwerking, de school en het schoolbestuur onderling akkoord zijn, kan er een decretale ouderraad opgericht worden. De school moet zo’n ouderraad oprichten als minstens 10% van de ouders dat vraagt, voor zover dit percentage ten minste drie ouders betreft. Meer weten?
Wanneer de ouderwerking duurzame materialen of financiële middelen aan de school schenkt, kan dit best gebeuren via een schenkingsformulier. Reden hiervoor is dat zowel financiële als materiële schenkingen automatisch eigendom worden van de gemeente. Het schenkingsformulier officialiseert dit. Meer weten? Financiële schenking - Materiële schenking - Schenking toestellen
KOOGO ontwikkelt zelf vormingen. We bieden deze aan op maat van je ouderwerking. Het aantal vormingen is beperkt maar speelt in op wat ouders vooral bezig houdt. Meer weten?
KOOGO promoot ook vormingen van externe partners. Meer weten?
Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken: het schoolreglement, de aanwending van de lestijden, verbouwingswerken aan de school enz. De schoolraad komt ongeveer 4 keer per jaar samen. Meer weten?
Een decretale ouderraad kan rechtstreeks ouders afvaardigen voor de schoolraad. Als er een decretale ouderraad is, kan je dus via deze weg lid worden van de schoolraad.
Is er geen decretale ouderraad of kiest deze ervoor om niet rechtstreeks ouders af te vaardigen, dan worden er verkiezingen georganiseerd voor al de ouders. Je kan je hiervoor kandidaat stellen.
Je bent vrijwilliger als jij je inzet voor een organisatie zonder winstoogmerk. Als je er geen geld mee verdient. Als niemand je verplicht om dit te doen. Als je in het bestuur van een organisatie zit, ben je eveneens een vrijwilliger. Dan geldt de vrijwilligerswet ook voor jou. Meer weten?
Ook als ouderwerking moet je rekening houden met de privacywetgeving. Dit wil zeggen dat je de regels moet respecteren die de persoonsgegevens van individuele personen beschermen. Meer weten?

Over het aanbod van KOOGO

KOOGO kan zich komen voorstellen om uit te leggen wat de organisatie kan betekenen voor jou. Wij kunnen zorgen voor ondersteuning of een begeleiding op maat. Wij kunnen je ook heel wat inspiratie en tools bezorgen. Meer weten?
KOOGO heeft enkele kant-en-klare materialen en projecten. Er zijn ook heel wat inspiratiebronnen en tools waar je mee verder kan. Meer weten? Projecten - Inspiratiebronnen - Tools
Dat kan zeker. KOOGO voorziet heel wat nuttige informatie voor ouders over onderwijs en opvoeding. De stem van ouders laten horen bij het departement onderwijs of in de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) is een belangrijke taak van KOOGO. Wanneer er een conflict is met de school kan KOOGO optreden als bemiddelaar. Meer weten?
In een LOP vergaderen vertegenwoordigers van alle scholen uit een gemeente of regio en hun partners: CLB’s, ouders en leerlingen, lokale partners, organisaties van migranten en armen, integratiecentra, onthaalbureaus voor nieuwkomers en schoolopbouwwerk. Zij maken er samen afspraken, zodat alle leerlingen gelijke onderwijskansen krijgen. Het LOP kan bemiddelen in moeilijke situaties. Zo zal het LOP ouders helpen als een school weigert om hun kind in te schrijven. Meer weten?