Tools

De lege stoel 

Een inclusieve aanpak wil zeggen 'Alle ouders maken mee school!' Met de tool ‘De lege stoel’ denk je als ouderwerking na over wie er meeleeft, meeweet, meehelpt, meedenkt of meebepaalt in het belang van alle ouders.