Privacyverklaring

KOOGO-vzw verzamelt persoonlijke gegevens van de gebruikers die gebruik maken van de Website en FB en van gebruikers die zich via de Website en/of FB registeren. (voor e-zine Nieuwsflits, wedstrijden, …)
KOOGO-vzw verwerkt de gegevens met het oog op de volgende doeleinden:

  • om de diensten via de eigen communicatie van KOOGO-vzw aan te bieden en om te antwoorden op vragen van gebruikers;
  • voor het opmaken van globale statistieken over de frequentie van het bezoek van de verschillende rubrieken van de Website door de gebruikers.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens enkel zolang wij u er effectief volgens dit privacy beleid mee van dienst kunnen zijn.
We communiceren of verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden.

Verantwoordelijkheid

De website www.koogo.be is een realisatie van KOOGO-vzw (hierna KOOGO). De Facebookpagina maakt hier ook deel van uit.
Met deze website en Facebookpagina wil KOOGO een eenvoudige en snelle toegang bieden tot zijn online-informatie en dienstverlening.
De medewerkers van KOOGO bewerken de teksten voor publicatie.
Contact: ann.staes@ovsg.be.
Op onze website staan ook links naar websites van andere organisaties. Voor de inhoud daarvan zijn die andere organisaties verantwoordelijk.

Algemeen karakter van de informatie

De informatie die KOOGO op deze website aanbiedt, is van algemene aard. Ze is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.
Voor specifiek advies doe je beter een beroep op onze medewerkers. Hun contactgegevens vind je onderaan onze website.
Ook de hyperlinks naar andere informatiebronnen en websites biedt KOOGO je enkel ter informatie aan. KOOGO beheert die andere websites niet en kan dus geen garantie bieden over de kwaliteit of volledigheid ervan.

Aan de informatie op deze website kan je geen rechten ontlenen. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

Stel je onjuistheden vast in de informatie op onze website, dan stelt KOOGO het op prijs dat je die meldt aan ann.staes@ovsg.be.

KOOGO kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die zou kunnen voortvloeien uit de raadpleging of het gebruik van de informatie op deze website, of van de externe websites waar deze site naar verwijst.
Tot slot kan KOOGO niet aansprakelijk worden gesteld voor problemen met de beschikbaarheid van de informatie door technische fouten of onderbrekingen.

Intellectuele eigendom

Je hebt het recht om de informatie op onze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren, op voorwaarde dat je de bron (www.koogo.be + link naar de specifieke webpagina) vermeldt, volgens de bepalingen van het Wetboek van 28 februari 2013 van economisch recht, Boek XI.
Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.

Je mag het logo van KOOGO niet kopiëren en gebruiken in andere publicaties zonder de uitdrukkelijke toestemming van KOOGO (contact: ann.staes@ovsg.be).
KOOGO behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens verzamelen
De meeste informatie die KOOGO op deze site aanbiedt, is beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.
In bepaalde gevallen wordt persoonlijke informatie gevraagd: als je via een formulier een vraag stelt of een publicatie bestelt, als je wil inschrijven op een nieuwsbrief of op een studiedag, als je wil deelnemen aan een wedstrijd, een enquête of een discussieforum…
KOOGO eerbiedigt je persoonlijke levenssfeer en levert volgende wettelijke garanties als het persoonsgegevens opvraagt op www.koogo.be.

  • Het verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens enkel om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening online te realiseren.
  • De verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
  • KOOGO maakt je persoonsgegevens niet bekend aan derden, noch gebruikt het die voor direct-marketingdoeleinden.
  • KOOGO bewaart je gegevens ook niet langer dan nodig voor het bereiken van de beoogde doelstelling.
  • Je hebt altijd toegang tot je persoonsgegevens, je kan de juistheid ervan verifiëren en onjuistheden laten verbeteren.
  • KOOGO treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om je gegevens te beschermen en te voorkomen dat derden misbruik maken van je persoonsgegevens.

Details over de wettelijke garanties en de contactgegevens van de verantwoordelijken vind je op de specifieke plaatsen waar de persoonsgegevens verzameld worden.

Logbestanden
Tijdens je bezoek aan www.koogo.be verzamelt KOOGO in logbestanden informatie zoals de bezochte pagina’s, het IP-adres van je computer en het type browser dat je gebruikt.
KOOGO verzamelt die informatie uitsluitend voor de statistische analyse van bezoekerscijfers en verkeer op de website, om het informatie- en dienstenaanbod beter af te stemmen op de behoeften van de gebruikers.

Cookies
De website maakt ook gebruik van ‘cookies’: kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van je computer. Die informatie doet je bezoek aan de website sneller en efficiënter verlopen.
Als je het gebruik van cookies uitschakelt in je browser, kan KOOGO je geen correcte werking van zijn website garanderen.

Wijziging en kennisgeving privacy beleid
KOOGO kan deze privacyregeling aanpassen en vermeldt dan de wijzigingen op deze pagina.

Meer informatie
Meer info over gegevensbescherming vind je terug op Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Ludo Claes
Coördinator KOOGO
GSM 0473 72 54 19   
ludo.claes@ovsg.be
Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs vzw
www.koogo.be