Over KOOGO

Wat?

KOOGO vzw is de Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs.

Missie

Het bevorderen van de goede relatie en het partnerschap tussen ouders en school in functie van het welbevinden en de leerresultaten van leerlingen.

Wie is lid?

Alle ouderwerkingen uit scholen van het gemeentelijk, stedelijk en provinciaal onderwijs zijn automatisch lid.

Wat biedt KOOGO?

Gratis dienstverlening, rekening houdend met de mogelijkheden van 3 en ½ medewerkers.

Kernopdrachten

 • De ouderwerking op school ondersteunen en begeleiden, vooral via ondersteunings- en begeleidingstrajecten op maat;
 • Ouders en ouderwerkingen informeren en sensibiliseren via website, nieuwsflits, mailings, infosessies;
 • De belangen van ouders behartigen en advies inwinnen in tal van overlegorganen, o.a. de Vlaamse Onderwijsraad, het departement Onderwijs, Lokale Overlegplatforms (LOP);
 • Vormingen, regionale informatie- en discussiesessies en gespreksavonden organiseren o.a. over inschrijvingsrecht, schoolkeuzeprocessen, ...
 • Bemiddelen in conflict of crisissituaties op school.

KOOGO met een inclusieve aanpak

 • Diversiteit, multiculturaliteit, interculturaliteit, genderneutraliteit zijn woorden en begrippen die al jaren niet meer weg te denken zijn uit de actualiteit en de samenleving;
 • KOOGO kreeg van uit de Vlaamse overheid de opdracht om binnen haar werking ruim aandacht te hebben voor diversiteit en gelijke kansen;
 • KOOGO ondersteunt ALLE ouders om, samen met de ouderwerking, werk te maken van een goede communicatie en samenwerking met de school. Hierdoor ontstaat een aangename en positieve leer- en leefomgeving met aandacht voor de aanwezige diversiteit.

De dagelijkse werking van KOOGO wordt waargenomen door een coördinator en drie stafmedewerkers.
KOOGO kan rekenen op administratieve, boekhoudkundige en juridische ondersteuning door een opdrachthouder van OVSG.

An Ryckmans
Stafmedewerker

02 506 50 06
an.ryckmans@ovsg.be

 

 

Ann Staes
Stafmedewerker

0479 37 51 50
ann.staes@ovsg.be

An Van Malderen
Begeleider diversiteit

02 506 50 07
an.vanmalderen@ovsg.be

 

Hannelore Lambrighs
Coördinator

02 506 50 31
hannelore.lambrighs@ovsg.be

Marieke Bavelaar
Stafmedewerker

02 506 41 68
marieke.bavelaar@ovsg.be

 

Jurgen Bal
Opdrachthouder

 

Voorzitter

Voorzitter Lieve Woutters Lieve Woutters is sinds oktober 2018 de nieuwe voorzitter van KOOGO.
Als actief lid van de oudervereniging van GBS Regenboog Sint-Jans-Molenbeek, nam Lieve sinds mei 2014 een vertegenwoordiging op in de raad van Bestuur van KOOGO. Ze is sinds september 2011 oudervertegenwoordiger van KOOGO in het LOP Basisonderwijs Brussel. Lieve heeft speciale aandacht voor diversiteit, desegregatie en gelijke onderwijskansen. In het professionele leven is Lieve trainer, coach en facilitator. Ze helpt individuen, teams en organisaties om hun performantie te verbeteren.

 

Leden

 • Dieter Hugelier
 • Filip Smets
 • Katrien Swennen
 • Kelly Van Tricht
 • Kris Vantilt
 • Lieve Woutters
 • Patriek Delbaere


De Algemene Vergadering bestaat uit de raad van bestuur en vertegenwoordigers van ouderwerkingen van alle gemeentelijke, stedelijke en provinciale scholen van Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.