Bevraging gezonde maaltijden op school

Ouders uiten gevarieerde meningen over gezonde voeding op school, KOOGO pleit voor gelijke toegang. (juni 2023) 

KOOGO bevroeg ouders over hun mening over gezonde voeding op school. 209 ouders vulden de bevraging volledig in. Enkel de volledige responsen zijn meegenomen. De resultaten tonen aan dat ouders verdeeld zijn over de rol van scholen bij het aanbieden van gezonde maaltijden en tussendoortjes. 

Gezonde tussendoortjes: 
Op de vraag of scholen verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van gezonde tussendoortjes, antwoordde 20% van de ouders "zeker wel" en 43% "eerder wel". Daarentegen gaf 26% van de ouders aan dat zij dit "eerder niet" en 11% dat ze dat "zeker niet" de taak van de school vinden. 

Kostprijs van gezonde tussendoortjes: 
Ouders die aangaven dat scholen wel verantwoordelijk zijn voor gezonde tussendoortjes, werd gevraagd naar hun mening over de kostprijs. Ongeveer 30% van deze ouders vindt dat gezonde tussendoortjes op school gratis moeten zijn voor alle kinderen. 31%, is van mening dat dit enkel gratis zou moeten zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. Een gelijkaardig percentage, 31% van de ouders is van mening dat ouders een kleine bijdrage moeten betalen, terwijl slechts 5% van de ouders van mening is dat iedereen de volledige prijs moet betalen.  

(Kraantjes)water op school: 
Een grote meerderheid van 92% van de ouders is van mening dat scholen verantwoordelijk zijn voor het voorzien van (kraantjes)water op school. Slechts 7% antwoordde "eerder wel" en 1% antwoordde "eerder niet", terwijl geen enkele ouder "zeker niet" antwoordde. 

Kostprijs van (kraantjes)water: 
Ouders die aangaven dat scholen verantwoordelijk zijn voor het voorzien van (kraantjes)water, werd gevraagd naar hun mening over de kostprijs. Een meerderheid van 94% van deze ouders vindt dat (kraantjes)water op school gratis beschikbaar moet zijn voor alle kinderen. Slechts 2% is van mening dat dit enkel gratis moet zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. Een andere 2% van de ouders vindt dat ouders een kleine bijdrage moeten betalen. Op 1 ouder na >0,5%), vind niemand dat iedereen de volledige prijs moet betalen.  

Gezonde broodmaaltijden: 
Op de vraag of scholen verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van een gezonde broodmaaltijd, antwoordde 12% van de ouders "zeker wel" en 22% "eerder wel". 49% van de ouders verwacht dit "eerder niet", terwijl 17% "zeker niet" vindt dat scholen hierin een rol moeten spelen. 

Kostprijs van gezonde broodmaaltijden: 
Ouders die aangaven dat scholen verantwoordelijk zijn voor gezonde broodmaaltijden, werd gevraagd naar hun mening over de kostprijs. Slechts 10% van deze ouders vindt dat gezonde broodmaaltijden op school gratis moet zijn voor alle kinderen. Een groter percentage, namelijk 44%, is van mening dat dit enkel gratis moet zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. Ongeveer 35% van de ouders is van mening dat ouders een kleine bijdrage moeten betalen, terwijl 10% van de ouders van mening is dat iedereen de volledige prijs moet betalen. 

Soep op school: 
Op de vraag of scholen verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van soep op school, antwoordde 28% van de ouders "zeker wel". 44% antwoordde “eerder wel". Daarentegen gaf 21% van de ouders aan dat zij dit "eerder niet" verwachten en 8% "zeker niet" vindt dat scholen hierin een rol moeten spelen. 

Kostprijs van soep: 
Ouders die aangaven dat scholen verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van soep, werd gevraagd naar hun mening over de kostprijs. Ongeveer 27% van deze ouders vindt dat soep op school gratis moet zijn voor alle kinderen. Ongeveer 32% is van mening dat dit enkel gratis moet zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. Ongeveer 28% van de ouders is van mening dat ouders een kleine bijdrage moeten betalen, terwijl 9% van de ouders van mening is dat iedereen de volledige prijs moet betalen.  

Gezonde warme maaltijden: 
Op de vraag of scholen verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van een gezonde warme maaltijd, antwoordde 29% van de ouders "zeker wel" en 38% "eerder wel". 23% van de ouders vindt "eerder niet" en 10% "zeker niet" dat scholen hierin een rol moeten spelen. 

Kostprijs van warme maaltijden: 
Ouders die aangaven dat scholen verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van warme maaltijden, werd gevraagd naar hun mening over de kostprijs. Slechts 6% van deze ouders vindt dat gezonde warme maaltijden op school gratis moeten zijn voor alle kinderen. Juist 45% is van mening dat dit enkel gratis zou moeten zijn voor kinderen die opgroeien in armoede. 25% van de ouders is van mening dat ouders een kleine bijdrage moeten betalen. 19% van de ouders is van mening is dat iedereen de volledige prijs moet betalen.  

Gelijke toegang tot gezonde voeding: 
KOOGO streeft naar inclusiviteit en gelijke kansen voor alle kinderen, en benadrukt dat gezonde voeding een essentieel onderdeel is van de ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Het is belangrijk om gezamenlijk te werken aan oplossingen die ervoor zorgen dat gezonde voeding toegankelijk is voor alle kinderen, rekening houdend met de diverse behoeften en financiële situaties van gezinnen. In gevallen waarin een andere kostprijs wordt aangerekend voor kinderen in armoede, of wanneer bepaalde maaltijden gratis worden aangeboden aan deze kinderen, pleit KOOGO ervoor dat dit geen maatregel is die leidt tot een zichtbaar onderscheid. 

De bevraging van KOOGO werpt een licht op de uiteenlopende meningen van ouders over de verantwoordelijkheid van scholen bij het verstrekken van gezonde voeding. Deze resultaten kunnen dienen als basis voor verdere discussies en besluitvorming over voedingsbeleid op scholen, met als doel het bevorderen van gezonde eetgewoonten en het welzijn van alle kinderen.