‘CLBch@t’ voor ouders

Brussel, 08/01/2019

De drempel om naar een CLB te stappen is soms hoog voor ouders. Met ‘CLBch@t’ willen de centra voor leerlingenbegeleiding vanaf dit jaar meer ouders bereiken.

CLBch@t?

‘CLBchat’ bestaat sinds 2016. Men richtte zich op de eerste plaats op leerlingen met vragen. Zij kunnen hierover na schooltijd anoniem chatten met een CLB-medewerker.

Vorig haar bleek dat bij 5% van de oproepen de vraagstellers… ouders waren. Het CLB wil blijven inspelen op deze nood. Daarom ontwikkelden ze een minifolder met info rond ‘CLBch@t’ voor ouders.

De 3 ouderkoepelverenigingen (GO! ouders, KOOGO en VCOV) zijn enthousiast over dit initiatief. Zij aarzelen niet om de CLBch@t ruimer bekend te maken aan ouders en ouderwerkingen.

Drempelverlagend

Voor ouders is de drempel om naar een CLB te gaan vaak hoog. Anoniem kunnen chatten en kunnen chatten op het moment dat zij/hij met een vraag zit, doet hen makkelijker en sneller contact opnemen met een CLB-medewerker.

Niet voor alle ouders?

Toch blijven er ouders moeilijkheden ondervinden om van dit nuttige initiatief gebruik te kunnen maken. Als ouders geen geschikt computermateriaal hebben , als ze geen internetaansluiting hebben, als ze de nodige digitale vaardigheden missen of de taal niet spreken, blijft ‘CLBch@t’ voor hen een belangrijk maar ongebruikt informatiekanaal. En dat betreuren we.

Iedere ouder is er één!

De ouderkoepelverenigingen zijn zeer blij met ‘CLBch@t’. Er is een nood bij ouders om snel en makkelijk vragen te kunnen stellen aan het CLB. . Iedere ouder die door ‘CLBch@t’ bij een professional terecht kan met zijn vraag, draagt zo op haar/zijn manier bij aan het slagen van de onderwijsloopbaan van zijn kind.

In onze diverse samenleving vinden wij het belangrijk dat de initiatiefnemers voldoende middelen krijgen om alle leerlingen en hun ouders maximaal te kunnen laten genieten van dit aanbod.

Contact?

  • GO! ouders Timothy Van Raemdonck 02 790 94 20
  • KOOGO: Hannelore Lambrighs 0474/569165
  • VCOV: Theo Kuppens  0477 994628