Samenleven op school - Zonnebloemproject (schoolvoorbeeld)

Contactpersoon
sofie.vandenbroeck@sovilvoorde.be
Contactpersoon
Sofie Vanden Broeck
School
De Groene Planeet
Wat?

Sofie, leerkracht van het 6e leerjaar van De Groene Planeet in Vilvoorde vertelt: "Op onze school moeten we dagelijks omgaan met verschillende culturen, meningen, achtergronden en talen. Hiermee omgaan is niet altijd even gemakkelijk, maar wel noodzakelijk. Om dit in goede banen te leiden hebben we, jaren geleden, het ‘Zonnebloemproject’ in het leven geroepen. Een project waar iedereen binnen onze school aan meewerkt: de leerlingen, leerkrachten, directie, onderhoudspersoneel, de stad Vilvoorde,… We organiseren activiteiten en maken afspraken rond de bouwstenen communicatie, eerlijkheid, vertrouwen en respect."

de bouwstenen

Tijdens de eerste schoolweek van het jaar, de gouden zonnebloemweek, wordt er in de klassen extra tijd gemaakt om aan deze bouwstenen van het Zonnebloemproject te werken. Veel lessen worden geschrapt, zodat er écht werk gemaakt kan worden van het oefenen van sociale vaardigheden, het werken aan een goede klassfeer en om de leerlingen te leren samenwerken en in gesprek gaan met elkaar.  Dit gebeurt aan de hand van spelletjes, groepswerken, bespreken van klasafspraken,...

klasafspraken

In januari is er een zilveren zonnebloemweek. Er wordt gekeken hoe het met de sfeer in de klas is en of er moet worden bijgestuurd of dat er afspraken opgefrist moeten worden. 

Ouders worden ruim op voorhand (in juni) op de hoogte gebracht van het zonnebloemproject in september. Aan ouders wordt gevraagd om thuis met hun kind te spreken over het project. Aan het einde van het project is er een toonmoment voor (groot)ouders: "Deze zonnebloemweek sluiten we samen af met de ouders, grootouders, … . Zo krijgen zij aan de hand van foto’s, werkjes en een voorstelling door de leerlingen een betere kijk op hoe het er bij ons in De Groene Planeet aan toe gaat." Momenteel is De Groene Planeet bezig met het opstarten van een ouderwerking. Er zal gekeken worden of ouders nog meer betrokken kunnen worden bij het project.

 

Doel

Het doel van het Zonnebloemproject is om:

  • leerlingen en leraren leren elkaar beter kennen
  • samen afspraken te maken voor in de klas en hoe problemen worden opgelost
  • de verdraagzaamheid tussen leerlingen vergroten

 

Voordelen

De voordelen van dit project is dat de leerlingen elkaar beter leren kennen en daardoor verdraagzamer zijn. Ze hebben meer begrip voor elkaar en elkaars emoties. Op deze manier is het samenleven op school aangenamer. Er is betere communicatie, meer eerlijkheid, vertrouwen en respect. 

Het lerarenteam is erg betrokken bij dit project en ervaren de meerwaarde. Voor nieuwe leerkrachten is het vaak even wennen, maar nieuwe leerkrachten worden begeleid en vanaf het begin betrokken bij het project.

Aandachtspunten

Elk jaar past de school wel zaken aan, om in te spelen op de noden die er op dat moment zijn. Ouders worden op het eind van de zonnebloemweek uitgenodigd en kunnen zien wat er allemaal gedaan is rond het project.

Het is belangrijk dat leerlingen actief betrokken zijn bij dit project. Dit gebeurt o.a. door de zonnebloemraad (leerlingenraad). Sofie vertelt:" Onze maandelijkse zonnebloemraad zorgt ervoor dat de leerlingen hun ideeën naar voor kunnen brengen en samen met de leerkrachten en de directie kunnen nadenken over een beter schoolklimaat."

zonnebloem