bibliotheek met een aanbod voor anderstalige kinderen

Contactpersoon
mariekebavelaar@ovsg.be
School
Toren van Babel (OKAN en taalbad)
Wat?

De Toren van Babel is een Gentse stedelijke school met OKAN klassen en een eerste graad Taalbad. De Toren van Babel heeft ongeveer 200 leerlingen, allemaal met een andere thuistaal.  

Juf Mieke werkt op school in een bibliotheek waar leerlingen terecht kunnen om boeken te lezen en waar ook leerkrachten boeken kunnen lenen voor in de lessen.

In de bibliotheek staan verschillende soorten boeken:

 • makkelijk lezen boeken (o.a. Wablieft, Leeslicht, ...)
 • prentenboeken in alle talen
 • weetjes-boeken
 • boeken in andere talen
 • graphic novels
 • beeldverhalen
 • sprookjes
 • kookboeken
 • ...

Een vooroordeel dat vaak gehoord wordt is dat kinderen van deze leeftijd (10-14 jaar) niet meer in een prentenboek willen kijken, wegens niet cool. Daar merkt Mieke niet veel van. Dit komt waarschijnlijk door het veilig klimaat op school.

Hoe komt Mieke aan deze boeken?

 • De school voorziet jaarlijks een budget
 • Het Onderwijscentrum lanceert projecten zoals ‘Meer Lezers’ en daaraan gekoppelde prijzen
 • ondersteuning van de pedagogische begeleiding van Stad Gent
 • rommelmarkten
 • giften van vrienden in het buitenland
 • ouders geven boeken cadeau
 • ...

 

Doel

Het doel van de bibliotheek is om anderstalige kinderen te stimuleren om te lezen. Dit is onder meer belangrijk om :

 • taalontwikkeling, zowel in de thuistaal als in het Nederlands 
 • leesplezier aan te wakkeren
 • leescultuur te ontdekken
 • woordenschat en algemene kennis te vergroten
 • verbinding te maken tussen de schoolcontext en de thuiscontext, als boeken mee naar huis mogen of als een familielid komt voorlezen op school
 • ..
Voordelen

Leerlingen komen om veel verschillende redenen naar de bibliotheek:

 • graag kennis opdoen, al dan niet als voorbereiding op een studie na OKAN
 • ontspanning en leesplezier
 • boeken in hun eigen taal lezen of luisteren (bijvoorbeeld via Kamishibai en ‘prentenboeken in alle talen)
 • boeken lezen die ze thuis misschien niet direct kunnen lezen (bijvoorbeeld seksuele opvoeding,...)
Aandachtspunten

Mieke is een expert in het verzamelen van boeken en materialen voor in de bibliotheek en heeft daarbij speciale aandacht voor:

 • boeken in andere talen
 • boeken met weinig tekst en veel ondersteunende prenten
 • boeken met diversiteit in de personages
 • boeken die gaan over reizen, ergens naartoe gaan (deze boeken hebben een grote aantrekkingskracht bij Okan leerlingen)
 • graphic novels
 • weetboeken met veel visuele ondersteuning
 • boeken die niet teveel tekst bevatten
 • Boeken zonder dialecten
 • ...
Meerwaarde

Heb je nog tips voor andere scholen en ouderwerkingen die een bibliotheek willen starten die ook voor anderstalige leerlingen een gericht aanbod heeft?

 • makkelijk lezen' boeken
 • prentenboeken in alle talen (https://prentenboekeninalletalen.nl/)
 • kinderen vinden het leuk om boeken in hun eigen taal te horen, maar ook om verhalen te horen in de talen van hun klasgenoten. 
 • ga langs in de plaatselijke openbare bibliotheek en vraag naar hun aanbod
 • vraag naar de Kamishibai in de bib
 • werken met praatplaten, waarbij kinderen zelf kunnen spreken.

note van de schrijver: Uiteraard is het boek 'geen kat op school' ook een grote meerwaarde, dankzij de vertaalfiches, de voorleeswijzer, het voorleesfilmpje, het luisterverhaal, de praatplaten, ...