Aan de slag met de school-motivatie-puzzel

Contactpersoon
Mariekebavelaar@ovsg.be
Contactpersoon
Marieke Bavelaar
Wat?

De school-motivatie-puzzel is een tool, een brochure en een puzzel, waarmee je makkelijker in gesprek kan gaan met je kind over zijn of haar motivatie voor school. Ik wilde dit graag uitproberen. Niet dat ik me ernstige zorgen maak over de schoolmotivatie van mijn kinderen, maar de hele coronaperiode heeft de motivatie voor school wel wat aangetast.

"Ik deed het gesprek met de tool met mijn zoon. Mijn zoon is 15 jaar en zit in het vierde middelbaar.puzzel

Aangezien de puzzel nog niet geknipt en geplakt was, hebben we dit eerst samen gedaan. Dit bracht ons al samen aan tafel (wie pubers heeft weet dat dit niet altijd evident is ;-) ). Nadat de puzzel helemaal geknipt en geplakt was hebben we samen de bijlagen gelezen om goed te begrijpen hoe de tool werkt.

In het kort: de stellingen of vragen die op de 'puzzelstukken' staan hebben een blauwe en een gele kant. Alles in orde? Draai de stelling op blauw. Hmmmm...toch niet helemaal in orde en misschien wel een negatieve invloed op de schoolmotivatie? Draai het puzzelstuk op geel. Niet te ingewikkeld dus. Nadat alles duidelijk was zijn we begonnen met de stellingen.

De eerste stelling 'Ik heb een goede band met de leerkrachten en school' brak onmiddellijk het ijs. Mijn zoon vertelde van alles over leerkrachten wat ik niet wist. Positieve dingen, maar ook minder positieve dingen. We hebben hier even over doorgepraat en uiteindelijk besloten dat we dit op geel zouden leggen (niet zo positief).

Daarna hebben we de rest van de puzzel gedaan (alle stellingen overlopen). Er kwamen voor mij toch een aantal verrassende dingen uit, die ik anders niet geweten had. Maar gelukkig was er ook een heleboel bekend en herkenbaar.

We hebben de gele puzzelstukjes nogmaals overlopen en gepraat over eventuele oplossingen. We hebben ook afgesproken dat we dit ongeveer elk half jaar eens zullen doen om te kijken hoe het evolueert." 

Doel

Door deze tool te gebruiken kom je tot een dieper gesprek met je kind. Het geeft als het ware 'taal' aan de onderwerpen die invloed hebben op de schoolmotivatie. Dankzij dit gesprek kunnen zaken die een negatieve invloed hebben op de schoolmotivatie van je kind naar boven komen.

Voordelen

brochureDoor bezig te zijn met het puzzelen en door hulpvragen die je krijgt in de brochure, verloopt het gesprek met je kind over de motivatie voor school makkelijker. De verschillende stellingen geven een houvast en geven richting aan je gesprek. 

Aandachtspunten

"Ik denk dat het belangrijk is dat je er een moment voor kiest dat past, zowel voor jezelf als voor je kind. Als één van beide eigenlijk geen tijd of zin heeft denk ik dat het nog steeds moeilijk kan lopen. Jullie moeten het gesprek allebei willen aangaan."

Meerwaarde
  • Je ziet in één oogopslag waar eventuele pijnpunten zitten. Ik heb een foto gemaakt van de puzzel op dat moment, zodat we kunnen zien hoe dit in de toekomst evolueert.
  • De hulpvragen in de brochure zijn heel handig om het gesprek op gang te houden en richting te geven.

Wil je meer weten over deze school-motivatie-puzzel? Volg dan om 26 april de webinar voor ouders en onderwijsprofessionals. Je leest er alles over via deze link