Ouderbetrokkenheid @ hotelschool

over hoe de school de ouders kan betrekken bij de opleiding van hun kind

Hotelschool Gent, met Luc De Wispelaere aan het hoofd, zet bewust, actief en doelgericht in op het samenwerken met ouders, het ondersteunen van ouders en het betrekken van ouders bij de school.
Ze hebben hiervoor een hele waaier van initiatieven.

Ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs ...

over de school

Stedelijke Hotelschool Gent is een secundaire school met een A-stroom en een B-stroom, TSO en BSO. De school heeft ongeveer 420 leerlingen. We beschrijven in dit praktijkvoorbeeld een drietal opvallende initiatieven van de Hotelschool, waarvan het doel is om het ouder-schoolpartnerschap te vergroten:

 • Ouders op school
 • Schoolboeken voor iedereen
 • Infodag voor ouders van nieuwe leerlingen

Hotelschool Gent neemt daarnaast nog veel meer initiatieven om ouders te betrekken. Benieuwd? Neem zeker een kijkje op de website of sociale mediakanalen om je te laten inspireren. www.hotelschoolgent.be

ouders op school

Hotelschool Gent  wil ouders meer betrekken en welkom heten op school. Daarom deed ze vorig schooljaar een ouderbevraging. In deze bevraging wil de school onderzoeken op welke manier ze ouders kan betrekken. In deze bevraging doet de school o.a. een aantal suggesties van activiteiten. Bijvoorbeeld ‘zou je komen naar een ouderavond met spreker’, ‘zou je komen naar een moment om lessen te kunnen meevolgen’,… In de bevraging wordt concreet aan (groot)ouders gevraagd of ze zouden komen of niet. Op deze manier wordt het engagement voor het eerst aangewakkerd.

Dit heeft o.a. geleid tot de eerste ouderweek. Tijdens deze week konden (groot)ouders een praktijkles meevolgen van hun (klein)kind. De opkomst is voor Hotelschool Gent een succes, rekening houdend met de volgende factoren; dit was de eerste keer dus nog niet zo bekend, een activiteit gaat overdag door waardoor veel ouders moeten werken, ….

Hoe heeft Hotelschool Gent deze ouderweek aangepakt?

Een aantal initiatieven op een rijtje:

 • Het initiatief werd ruim van tevoren aangekondigd via diverse kanalen
 • Er werden mails gestuurd en briefjes meegegeven
 • Brugfiguren hebben ouders opgebeld om te vragen of ze wilden komen
 • Er werden huisbezoeken gedaan (dit doet de brugfiguur vaker)
 • Uiteraard was het ‘lekkers’ proeven (gemaakt door de leerlingen) een extra troef om ouders te overtuigen om naar school te komen
 • Ouders kregen een ouder-kindfoto als aandenken mee naar huis

Dankzij deze inspanningen waren er heel wat ouders aanwezig!

Een fijne meerwaarde van dit initiatief is dat ouders elkaar leren kennen en dat er informeel contact ontstaat tussen ouders en bijvoorbeeld de brugfiguur, de leraar, de leerlingbegeleider, enz. Tot slot heeft de school aan het einde van het bezoek de ouders onmiddellijk om een evaluatie gevraagd, waardoor ze nu goed weet waar ze de volgende keer eventueel rekening mee kan houden. Het was een initiatief wat behoorlijk wat inspanning heeft gevraagd, maar iedereen was enthousiast! De school wil dit initiatief (wat voor de 1e graad werd georganiseerd) uitbouwen naar andere graden en andere vakken en zijn hierover aan het brainstormen.

Op facebook schreef de Hotelschool het volgende bericht:
“Vandaag start van de (groot)ouderweek in de 1ste graad, een nieuw initiatief van Hotelschool Gent. We willen zo de ouderbetrokkenheid vergroten op onze school. Elke dag deze week andere klassen waarbij (groot)ouders kunnen aansluiten bij de praktijkles. Alleen maar fiere leerlingen en (groot)ouders vandaag .”

Weetje: 
Na bezoek van (groot)ouders tijdens ouderweek 1ste graad ontvingen de ouders een gepersonaliseerde foto als aandenken. Dat is Hotelschool Gent: verbinding, sociaal engagement en innovatief culinair ondernemerschap.”

schoolboeken voor iedereen

Dat leerlingen zonder boeken in de lessen zitten is (was) voor Hotelschool Gent een doorn in het oog. Het heeft een grote impact op de leerresultaten, maar ook op de leermotivatie van de leerlingen en de effectiviteit van het lesgeven door de leerkrachten. Er werden hiervoor in het verleden al een aantal initiatieven genomen om dit probleem aan te pakken, bijvoorbeeld verandering van leverancier, verschillende manier van leveringen, verschillende manieren van bestelling. Helaas allemaal zonder het gewenste resultaat.

Hotelschool Gent heeft (in samenwerking met Stad Gent) een zeer bijzonder initiatief genomen. De school bestelde alle boeken voor alle leerlingen en betaalde deze ook. Alle boeken waren op 1 september beschikbaar op school. Alle leerlingen krijgen op dat moment hun boeken en tekenen af voor ontvangst. Daarna factureert de school de boeken aan de ouders. Alle ouders krijgen hiervoor gespreide facturen, waardoor de kosten van boeken over het schooljaar gespreid wordt. Het stadsbestuur heeft deze kost voorgeschoten.

De school heeft een algemeen laagdrempelig beleid rond de schoolfacturen. Dankzij de goede werking van de brugfiguur, de leerlingenbegeleiders, de opvoeders en de boekhoudkundig medewerkers is er laagdrempelig contact mogelijk en wordt er op een discrete manier rekening gehouden met de financiële draagkracht van ouders. Ook het sociaal fonds van de school wordt ingezet in het ondersteunen in de schoolkosten van ouders die dit nodig hebben. De school wil absoluut vermijden dat leerlingen geen opleiding aan Hotelschool Gent kunnen doen vanwege financiële drempels.

Maar, de directie benadrukt ook dat de school geen aangeleerde hulpeloosheid wil creëren. De school wil ouders ondersteunen maar ook versterken. Ze vraagt aan ouders en leerlingen een inspanning. De school ziet de school en ouders als partners die allemaal een steentje moeten bijdragen. bijvoorbeeld door het stimuleren van studentenjobs voor de leerlingen en het engagement van ouders bij de school. Door de goede verstandhouding tussen de school en ouders gaat dit goed.

Infodag voor ouders van nieuwe leerlingen

De 2e zaterdag in september is er een infomoment met brunch voor ouders van nieuwe leerlingen. Tijdens dit infomoment komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:

 • Uitleg van de werking van de school
 • Voorstelling van het zorgteam, de brugfiguren, de directie en leerkrachten
 • Een rondleiding door de school
 • Smartschool
 • De ouderraad stelt zich voor

Dit is altijd een heel groot succes met heel veel ouders. Tijdens de coronatijd werd dit zelfs verplaatst naar Flanders Expo om het veilig te kunnen laten doorgaan. Op deze manier zijn de ouders bekend in de school, weten ze bij wie ze terecht kunnen met vragen, kunnen ze zich een veel beter beeld vormen als hun kind vertelt over school,…

Tijdens onze infosessies komen ouders vaak voor het eerst in contact met de school. We zien dan dat ouders vaak schrikken van de kosten voor boeken, materiaal, .. Dit is in onze school natuurlijk veel meer dan in andere scholen. In het verleden merkten we dan dat ouders door de kosten soms afhaakten. Nu herkennen we de signalen en informeren we onmiddellijk over de (financiële) hulp die mogelijk is. Hierdoor kunnen meer leerlingen toch aan hun droomstudie beginnen.

contactgegevens

Wil je meer weten over hoe de Hotelschool inzet op ouderbetrokkenheid? Neem dan contact op met de directeur, Luc De Wispelaere hotelschool.directeur@onderwijs.gent.be

nuttige koogo-links

De brochure ‘speelplaats met toekomst voor ouderwerkingen’ helpt de ouderwerking bij het verwezenlijken van een traject ‘speelplaats met toekomst’.

De brochure ‘speelplaatsen ontharden’ van departement Omgeving geeft je alle informatie die je nodig hebt om de schoolomgeving klimaatbestendig te maken.

je eigen praktijkvoorbeeld op de koogo-website?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw initiatief.

gerelateerde artikels

over het correct en veilig financieel beheren van een ouderwerking
over hoe de ouderwerking inzet op het vergroenen van de speelplaats
Scroll naar boven