Speelplaats met toekomst

over hoe de ouderwerking inzet op het vergroenen van de speelplaats

De wilgenhut zorgt voor variatie in het spel van de kleuters. Het zorgt ook voor beschutting en voor afwatering op vochtige plaatsen van de speelplaats.

Appels plukken doe je natuurlijk samen met de leerlingen, ouders en leerkrachten.

De appels uit de boomgaard zorgen voor een extra appeltje voor de dorst voor de Schepdaalse scholen.

een klimaatbestendige speelplaats in schepdaal

hoe het begon ...

In Schepdaal is er een unieke ouderwerking, namelijk één ouderwerking voor de 2  scholen,  de vrije kleuterschool Trip Trap en gemeentelijke lagere school De Klimop.

Deze ouderwerking werkt met werkgroepen voor verschillende activiteiten (eetfeest, lichtjestocht, …) . 5 jaar geleden werd is de werkgroep duurzaamheid opgericht en is ontstaan omdat een aantal ouders dezelfde interesses hadden. 

Binnen de werkgroep zijn er 3 werkvelden: 

 • Duurzame mobiliteit & fietsacties (3 begeleide fietstochten per jaar voor het 4de, 5de en 6de leerjaar) en ze organiseren de week van de mobiliteit.
 • Appelpluk
 • Vergroening van de speelplaatsen.
KOOGO mocht Marijke van de ouderwerking spreken en we vroegen haar alles over hoe ze de vergroening van de speelplaats hebben aangepakt. In dit praktijkvoorbeeld kan je lezen welke stappen ze hebben ondernomen, wat de successen waren, maar ook waar ze tegenaan liepen.
 

Laat je inspireren door dit mooie initiatief!

Er zijn veel organisaties die kunnen helpen, maar het vergt wel een intensieve opvolging voor je de juiste organisatie op de juiste plaats hebt.

We zijn trots op dit project omdat ...

Dankzij dit initiatief hebben onze kinderen meer bewegingsmogelijkheden, is er meer buitenles mogelijk, wordt er ingezet op natuureducatie en hebben we een klimaatbestendige speelplaats.

een participatief traject

Niet iedereen is onmiddellijk overtuigd van de voordelen van een groen speelplaats. Sommige ouders, leden van het schoolteam of anderen hebben bedenkingen. Neem al deze zorgen serieus en probeer er een antwoord op te vinden. Meer hierover lees je in de brochure ‘speelplaats met toekomst voor ouderwerkingen’.

hier hebben we van geleerd ...

Er gebeuren vaak onverwachtse zaken, zoals een laag van stabilisé die niet gemakkelijk te verwijderen was.

Werk stapsgewijs, zodat het project overzichtelijk blijft, iedereen achter het project blijft staan en er een goed financieel overzicht blijft.

De werkgroep ‘duurzaamheid’ heeft nog veel ideeën, maar niet genoeg leden om meer bij te nemen dan wat er nu gebeurt. Het is kwestie van de juiste partners en partnerorganisaties te zoeken om de realisatie zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

vergroenen van de speelplaatsen

Er is een groot verschil tussen de speelplaatsen van de kleuterschool en de lagere school. De speelplaats van de lagere school is groot en groen, de speelplaats van de kleuterschool is volledig verhard. De werkgroep wilde graag wat meer groen voor de kleuters.

Er kwam al snel het idee om een wilgenhut te zetten op de speelplaats van de kleuters. Dit betekende dat er een stukje ontharding moest gebeuren. Een speelplaats/ valmatten ontharden valt vaak niet mee omdat deze vaak gelegd worden op stabilisé. Om dit te verwijderen is er wel wat werk nodig. Aanvankelijk dachten we dus dat het zand was, maar het bleek 40 cm stabilisé. Hierdoor moesten we met krachtige boormachines tewerk gaan. Maar, dit is gelukt en de wilgenhut is een feit. De kleuters, leerkrachten en ouders zijn tevreden met het resultaat en de werkgroep duurzaamheid is heel blij om te zien dat de wilgenhut intensief gebruikt wordt.

Het jaar daarna was ook de lagere school aan de beurt. In een participatief traject (waarbij iedereen kon meedenken) werd er een grote wilgentunnel en een kleine wilgenhut in het gras gemaakt. “We toonden de leerlingen 4 soorten wilgenconstructies waar ze uit mochten kiezen. Het resultaat werd een lange wilgentunnel. Aangezien er nog groene ruimte én wilgentakken over waren, bouwden we een tweede kleinere hut erbij. Deze zorgen voor extra schaduw in de zomer. Ook deze worden veel gebruikt door leerlingen en leerkrachten én het ging een pak vlotter om ze te bouwen, aangezien ze in het gras werden aangeplant.”

Dit smaakte naar meer, maar… bij het vergroenen van speelruimte van scholen komt een heleboel kijken. Denk maar aan:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Verantwoordelijkheid
 • Continuïteit

Ook het leerkrachtenteam moet overtuigd zijn van de meerwaarde van het extra stukje groen.
Daarom heeft de werkgroep duurzaamheid bewust gekozen om met kleine projecten te werken. Op die manier is het haalbaar op alle verschillende domeinen.

Burgerbudget

De gemeente Dilbeek deed een oproep voor het burgerbudget. Hiermee konden burgers acties indienen die een positieve bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente tegen 2030.

De ouderwerking deed een gooi naar het burgerbudget voor het project ‘Schepdaal groeit en bloeit’. Het burgerbudget zou ingezet worden om alle kleinschaligere ideeën die er al waren toch te bundelen in één groot project: namelijk  voor een stukje ontharden, aanplantingen doen, zorgen voor regenwateropvang en vergroenen en verkoelen van verharde stukken speelplaats. Ook zal er ingezet worden op educatieve workshops (natuureducatie) en op actieve participatie van alle betrokkenen.

Lees alles over het project voor het burgerbudget en laat je inspireren door hun aanvraag. De ouderwerking kreeg €15.000 budget. De ouderwerking/werkgroep wilde niet onbezonnen te werk gaan en heeft daarom ook ingezet op sensibilisering. Doordat er in kleine stappen wordt gewerkt én omdat er ingezet wordt op sensibiliseren is dit project een gedragen project door alle leden van de schoolteams en ouders.

natuureducatie

Een belangrijk onderdeel van dit project is niet alleen het ontharden en vergroenen, maar ook de natuureducatie. De school/ouderwerking kan op hulp rekenen vanuit de gemeente in de vorm van coaching. Er werd in oktober al een workshopreeks georganiseerd bij de oudste kleuters rond ‘Bodem’ (over compost en de bodemdieren (aan de hand van de VLACO – compostkoffer).

Er zijn tal van ondersteunende diensten die je ons advies kunnen geven: MOS Vlaanderen, Regionaal Landschap Pajottenland- Zennevallei, er is Natuurpunt, Velt, Good planet, bûûmplanters Paddenbroek, Pro Natura, … heel wat diensten, met hulp en bijkomende financieringsmogelijkheden, … Soms is het wel een kluwen om de juiste adviezen en ideeën op maat van de school te vinden en diegenen die het dan mee gaan realiseren.

appelpluk

Aan de school is een grote appelboomgaard. Deze appels worden half september met leerlingen en kleuters samen geplukt. Van deze appels wordt sap geperst. Dit sap wordt als volgt ingezet:

 1. Elke klas krijgt een vaatje en de kinderen krijgen dit dus op school te drinken.
 2. Een deel van de vaatjes wordt aan de schoolpoort verkocht.
 3. Een deel van de vaatjes wordt op het eetfestijn verkocht.

de toekomst

Momenteel zit de ouderwerking/school in een brainstorm fase en wordt er gedacht over o.a.:

 1. Fruitstruiktuintje
 2. Geveltuinen
 3. Regenwateropvang
 4. Pedagogische studiedag
 5. ….

De appelpluk is altijd een groot succes en zorgt voor een appeltje voor de dorst voor de ouderwerking en de school.

contactgegevens

Contactpersoon ouderwerking:
Marijke Van Hassel
marijke_vh@hotmail.com
 
School:
Kleuterschool Trip Trap
Lagere school De klimop
Schepdaal (Dilbeek)

nuttige koogo-links

De brochure ‘speelplaats met toekomst voor ouderwerkingen’ helpt de ouderwerking bij het verwezenlijken van een traject ‘speelplaats met toekomst’.

De brochure ‘speelplaatsen ontharden’ van departement Omgeving geeft je alle informatie die je nodig hebt om de schoolomgeving klimaatbestendig te maken.

je eigen praktijkvoorbeeld op de koogo-website?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw initiatief.

gerelateerde artikels

over het correct en veilig financieel beheren van een ouderwerking
over hoe de ouderwerking inzet op het vergroenen van de speelplaats
Winkelwagen
Scroll naar boven