Voedselveiligheid

over voedselbereiding en bewaring door de ouderwerking

hoe zit dat juist?

Tijdens activiteiten die de ouderwerking samen met de school organiseert wordt er vaak ook eten en drinken aangeboden of verkocht. Maar hoe zit dat met voedselveiligheid, toelating, aansprakelijkheid,… ? In dit artikel geven we je een aantal richtlijnen.

Toelating

In principe mag de school/ouderwerking voedsel verkopen als een ‘gelegenheidsverkoop’.

Gelegenheidsverkoop is een verkoop tijdens activiteiten die slechts uitzonderlijk plaatsvinden, zoals een spaghettiavond, een Moederdag-ontbijt of een schoolfeest.

Het Voedselagentschap is van mening dat dit soort activiteiten essentieel zijn in een schoolcontext en niet gehinderd mogen worden door administratieve obstakels. Er is dus, als aan onderstaande voorwaarden wordt voldaan, geen toelating nodig:

  • de vereniging of organisatie heeft geen winstgevend doel (de activiteit zelf mag wel winstgevend zijn)

EN

  • de medewerkers aan de activiteit mogen hiervoor geen enkele bezoldiging ontvangen

EN

  • er worden  maximum 5 activiteiten per jaar gehouden die samen niet langer dan 10 dagen mogen duren.

Burgerlijke aansprakelijkheid en voedselveiligheid

Als het gaat over voedselveiligheid betekent ‘handelen met gezond verstand’:

  • Goede persoonlijke hygiëne
  • Bij de bereiding moet er stromende warm en koud water aanwezig zijn
  • De temperaturen moeten te controleren zijn.

Voor het vervoer van voeding geldt:

  • Gekoeld eten moet onder de 4°C graden (uitzonderlijk 7°C) blijven en warme maaltijden niet onder de 60°C laten komen.

In de meeste schoolpolissen is voor de bedeling van voedsel aan personeel, leerlingen en bezoekers en het risico van voedselvergiftiging opgenomen. Maar kijk dit na in de schoolpolis van jouw school. Daarbij is het aangeraden om ook hier, zoals bij alle activiteiten van de ouderwerking, duidelijk te communiceren dat het een activiteit is van de school en ouderwerking samen (om zo onder de dekking van de schoolpolis te vallen).

 

Structureel aanbieden van 'maaltijden'

Denk hierbij aan soep tijdens de wintermaanden, tussendoortjes,…

Stel dat je als ouderwerking in de wintermaanden soep wil maken voor de leerlingen, dan is dit structureel (meer dan 5 keer per jaar). Er zal dan een toelating aangevraagd moeten worden. Deze toelating wordt in de meeste gevallen door de school aangevraagd. Misschien heeft de school deze toelating al omdat ze al warme maaltijden/soep aanbieden. Ook hier is het weer belangrijk dat de ouderwerking een ondersteunende rol opneemt en de school de aanvrager/bedeler is.

Foto GBS Sterk – Asse

Zelfgemaakt eten of een traiteur

Als ouders thuis of op school eten maken dat verdeeld wordt aan de leerlingen (op structurele en een georganiseerde manier), dan is hier toelating voor nodig. Het is belangrijk dat de vrijwilliger die het voedsel gaat bereiden op de hoogte is van bovenstaande punten van ‘handelen met goed verstand’. Communiceer hier dus duidelijk over met de vrijwilligers. Hetzelfde geldt voor het werken met een traiteur.

Wie neemt verantwoordelijkheid

De school is een professionele organisatie die administratief en organisatorisch goed georganiseerd is en weet welke formaliteiten in orde moeten zijn. Als vrijwilligersorganisatie, zoals een ouderwerking, kunnen jullie financieel tussenkomen en helpen bij de organisatie van het aanbieden van de soep. Ook eventuele opbrengsten kunnen naar de ouderwerking gaan.

Let wel, degene die de factuur (bijvoorbeeld voor de aankoop van ingrediënten) betaalt is medeverantwoordelijk voor de voedselveiligheid (‘vanaf ontvangst’). Het betalen van de factuur raden we af. Een financiële schenking aan het schoolbestuur met duidelijke omschrijving van het doel, lijkt de veiligste weg.

Toelating aanvragen

De school vraagt, indien nodig, een toelating aan bij het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV). De school heeft de mogelijkheid om bij het FAVV een toelating aan te vragen voor een ander adres dan haar eigen locatie, waar de bereiding van de gerechten zou plaatsvinden. De school kan de vrijwilligers natuurlijk ook vragen om de soep of maaltijd te bereiden in de keuken van de school.

Informeren van de vrijwilligers

De vrijwilligers moeten op de hoogte zijn van de goede hygiënepraktijken en hoe ze kunnen ‘handelen met gezond verstand’, zodat ze de risico’s voor de kinderen kunnen uitsluiten.

Een slecht voorbeeld:  ‘s avonds wordt er een kookpot gevuld met soep voor de deur van de school geplaatst, de volgende ochtend wordt deze pas in ontvangst genomen om tijdens de lunch aan de leerlingen te serveren.

Dit soort situaties zijn goed bedoeld, maar ze zijn niet aanvaardbaar en moeten altijd vermeden worden.

Een moestuin, een boomgaard of een kippenhok op school?

Wanneer een school in het kader van een pedagogisch project een groentetuin, boomgaard of kippenhok heeft, is een registratie bij het FAVV niet nodig. Het gaat dan om het occasioneel klaarmaken van bijvoorbeeld soep of pannenkoeken op school. Het FAVV is van mening dat dergelijke activiteiten noodzakelijk zijn in een schoolomgeving en niet mag belemmerd worden door administratieve procedures. Wanneer deze activiteiten worden uitgevoerd door het keukenpersoneel van de school, is een toelating van het FAVV wel nodig.

Bron: fvv-afsca.be

Als ouders thuis of op school eten maken dat verdeeld wordt aan de leerlingen (op structurele en een georganiseerde manier), dan is hier toelating voor nodig.

contactgegevens

Wil je meer weten over de regelgeving van ouderwerkingen, neem dan contact op met Marieke van KOOGO.

nuttige koogo-links

Volg de gratis basisvorming van KOOGO voor meer inzichten over de organisatie van je ouderwerking.

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Zoektermen: Aansprakelijkheid, Feitelijke vereniging, Organisatie, Ouderparticipatie, Oudervereniging, Ouderwerking, Verzekeringen, Voedselveiligheid

Winkelwagen
Scroll naar boven