Sponsoring van de ouderwerking

over financiële en materiële sponsoring of het gratis krijgen van een dienst

hoe zit dat juist?

Sommige ouderwerkingen verwerven inkomsten door sponsoring. Dit kan een financiële sponsoring zijn, een materiële sponsoring of het gratis krijgen van een dienst. In ruil voor de sponsoring kan de ouderwerking reclame maken, maar dit is geen must.

Er zijn een aantal algemene principes waar rekening mee gehouden moet worden als je een sponsoring overweegt.

let op!

Dit zijn principes voor scholen/schoolbesturen en niet voor ouderwerkingen. Aangezien je ouderwerking aan een school verbonden is, lijkt het ons goed om rekening te houden met deze principes. 

Verplichte activiteiten 

Op verplichte activiteiten of leermiddelen mag geen reclame staan, dus er mag  geen reclame in hand- en werkboeken, de agenda, het klaslokaal of de turnzaal. In de refter mag dat bijvoorbeeld wel, tenminste als die niet voor verplichte activiteiten gebruikt wordt. 

Niet-verplichte activiteiten 

Bij niet-verplichte activiteiten mag een school/ouderwerking vermelden dat zij die dankzij een persoon, bedrijf of vereniging gratis of tegen een lagere prijs kan aanbieden. 

Als ouderwerking kan je geen fiscale attesten uitreiken, zelfs niet als je rechtspersoonlijkheid hebt.

Maar let op de volgende punten: 

  • De sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taken en doelstellingen van de school 
  • De sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen 
  • De sponsoring mag de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en de onafhankelijkheid van de school niet in het gedrang brengen. 
In het geval van bijvoorbeeld reclameboekjes tijdens een schoolfeest, kunnen dus namen en logo’s gebruikt worden. 

Fiscale attesten 

Als ouderwerking kan je geen fiscale attesten uitreiken, zelfs niet als je rechtspersoonlijkheid hebt. Aan je sponsor kan je wel een bewijs geven van de ontvangen gelden of goederen, zo kan je sponsor de sponsoring wel als kost opnemen in de boekhouding. 

nuttige koogo-links

Volg de gratis basisvorming van KOOGO voor meer inzichten over de organisatie van je ouderwerking.

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Winkelwagen
Scroll naar boven