Brochure ‘Pesten aanpakken’

 0,00

Download van de brochure ‘Pesten aanpakken – wat kunnen ouders doen?’

De school heeft de opdracht om via eindtermen en ontwikkelingsdoelen kinderen en jongeren tot gezonde, evenwichtige volwassenen te laten uitgroeien. Tot deze opdracht hoort ook het voorkomen van en leren omgaan met pesten.
Als ouder kan je daar een bijdrage aan leveren.

De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of er mee om te gaan.

Misverstanden over pesten

Ondanks de vele waardevolle initiatieven tegen pesten, bestaan er toch nog veel misverstanden. Zo is er bijv. de hardnekkige visie dat het pesten wel zal stoppen als de dader maar zwaar genoeg gestraft wordt. Eén van de fundamenten is echter dat iedereen nauw betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen.

Ouders versterken

De brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. In de brochure worden eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Tot slot komt de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

Winkelwagen
Scroll naar boven