Leersteun

over specifieke noden, zorg en leersteun op school

hoe zit dat juist?

Het Leersteundecreet wil ervoor zorgen dat alle leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Het maakt inclusief onderwijs mogelijk en verhoogt de onderwijskwaliteit.

Leerlingen krijgen in het gewoon onderwijs brede basiszorg en indien nodig verhoogde zorg. Leerlingen hebben recht op leersteun als de inspanningen en de redelijke aanpassingen van de school onvoldoende tegemoet kunnen komen aan hun specifieke noden en onderwijsbehoeften (vanaf fase 2 in het zorgcontinuüm).

Leerlingen met een verslag (GC-verslag, IAC-verslag of OV4-verslag) worden door het leersteundecreet versterkt om te leren, zich goed te voelen, zich goed te ontwikkelen en samen te werken in de klas. 

Daarnaast versterkt het de competenties van leerkrachten en schoolteams in het begeleiden van leerlingen en het creëren van een inclusieve schoolcultuur.

Leersteun kan dus leerling-, leerkracht of schoolteamgericht ingezet worden.

 

zorgFasen in het zorgcontinuÜM

Iedere leerling krijgt op school zorg op maat van zijn of haar zorgnoden. De aangeboden zorg op school delen we op in verschillende fasen van het zorgcontinuüm:

 • Fase 0 of Brede basiszorg: 

  Elke school biedt brede basiszorg aan alle leerlingen met aandacht voor hun noden. Brede basiszorg is wat alle leerlingen nodig hebben om zich goed te voelen, te kunnen ontplooien en gebruik te kunnen maken van hun talenten en mogelijkheden. 

 • Fase 1 of Verhoogde zorg:

  Een leerling heeft soms meer zorg nodig dan de brede basiszorg. De school beslist dan samen met ouders en leerling om verhoogde zorg aan te bieden. Het zorgteam van de school bekijkt samen met leerling, ouders en leerkracht welke extra zorg de leerling kan krijgen. De bijkomende redelijke aanpassingen worden geëvalueerd en bijgestuurd.

 • Fase 2 of Uitbreiding van zorg:

  Wat als extra aanpassingen op school onvoldoende zijn voor de leerling? Of wat als school, leerling of ouders niet goed weten wat de leerling nodig heeft om te leren of zich goed te voelen? De school vraagt dan aan de ouders en de leerling toestemming om de hulp van het CLB in te schakelen.

  Het CLB-team onderzoekt wat de leerling nodig heeft om te leren, ontwikkelen en zich goed te voelen. Dit proces noemt men een HGD-traject*. Hiervoor werkt het CLB-team samen met de leerling, zijn ouders en de school. De leerling of zijn ouders kunnen ook rechtstreeks aankloppen bij het CLB. Het CLB-team bekijkt dan met de leerling of zijn ouders welke zorg of aanpassingen nodig zijn.

  Als het CLB op het einde van dit traject tot de conclusie komt dat het kind en de school nood hebben aan extra ondersteuning, dan geven zij hiervoor een toegangsticket: een verslag. Een kind kan leerondersteuning krijgen als het een GC*-, OV4*- of IAC*-verslag heeft. Ben je niet zeker of hij/zij een verslag heeft? Of twijfel je welk verslag het precies is? Dan kan je dit vragen aan het CLB van je school. 

 • Fase 3 of het Individueel aangepast curriculum (IAC):

  Wat als een leerling meer nodig heeft om te leren dan wat zijn school kan bieden? Wanneer het volgen van een gemeenschappelijk curriculum bijzonder moeilijk verloopt, kunnen het CLB-team, de leerling, zijn ouders en de school samen beslissen om een IAC*-verslag of een OV4*-verslag op te maken. 

  Leerlingen met een IAC*-verslag of OV4*-verslag kunnen les volgen in het gewoon onderwijs of in het buitengewoon onderwijs. Inschrijven in het gewoon onderwijs gebeurt onder ontbindende voorwaarden. De leerlingen kunnen ook deeltijds in het gewoon en buitengewoon onderwijs les volgen. Bij leerlingen in het buitengewoon onderwijs wordt steeds nagegaan of inclusie of deeltijds les volgen in het gewoon onderwijs mogelijk is.

  Bron: Prodia & Ouders voor Inclusie

wat moeten ouders weten?

 • Startdatum:
  Vanaf 1 september 2023 vervangt het nieuwe Leersteundecreet het M-decreet.

 • Regie bij school:

  Scholen voor gewoon onderwijs nemen de leiding over het leer- en zorgproces.

 • Leersteuncentra:
  Leerondersteuners van leersteuncentra bieden deze leersteun. Leersteuncentra bieden vanaf fase 2 leersteun voor leerlingen met een GC-, IAC- of OV4*-verslag. Ze werken samen met buitengewoon onderwijs en scholen kiezen zelf met welk leersteuncentrum ze samenwerken.

 • Partnerschap: 
  Ouders zijn belangrijke partners in het leersteunproces.

 • Informatie: 
  Leersteuncentra hebben veel kennis en zijn het centrale aanspreekpunt voor alle betrokkenen.

 • Autonomie klassenraad: 
  Klassenraad kan een leerling weigeren in het gewoon onderwijs als de zorg te veel is (disproportionaliteit*). De Klassenraad beslist over diploma’s voor leerlingen met een IAC*.
 • Uitleg: 
  Vraag als ouder altijd uitleg als iets niet duidelijk is. Leerkrachten, CLB’ers en leerondersteuners helpen je graag.

afkortingen en moeilijke vaktermen

 • GC: Het gemeenschappelijk curriculum bevat de leerdoelen die je hiervoor moet bereiken.
  Het gaat over alles wat je moet kennen en kunnen om een diploma of studiebewijs te krijgen.
  Leerlingen die een gemeenschappelijk curriculum volgen en hiervoor slagen, hebben recht op een getuigschrift of diploma.

 • GC-verslag: dit vervangt het vroegere gemotiveerd verslag en maakt leersteun mogelijk wanneer een kind specifieke onderwijsbehoeften heeft. Voor leersteun kan een school voor gewoon onderwijs een beroep doen op het leersteuncentrum waar ze mee samenwerkt.

 • IAC: Een individueel aangepast curriculum is een leerprogramma op maat. Dit kan in het gewoon onderwijs met leersteun en/of in het buitengewoon onderwijs. 

 • IAC-verslag: Dit is een verslag, afgeleverd door een CLB, dat een leerling toegang verleent tot het buitengewoon onderwijs (basisonderwijs of secundair onderwijs opleidingsvorm 1, 2 of 3) of dat de leerling recht op leersteun geeft in het gewoon onderwijs.

 • OV4: opleidingsvorm 4 van het secundair onderwijs –  meer info

 • HGD: handelingsgerichte diagnostiek – meer info

 • HGD-traject: het proces om tot handelingsgerichte diagnostiek te komen

 • Disproportionaliteit: onredelijkheid van aanpassingen na afweging

contactgegevens

Wil je meer weten over leersteun, neem dan contact op met An van KOOGO.

nuttige links

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Winkelwagen
Scroll naar boven