Informatie doorgeven

over welke informatie er mag en kan doorgegeven worden bij een schoolverandering

Hoe zit dat juist?

Moet de school de informatie van mijn kind doorgeven als het naar een nieuwe school gaat? 

Belangrijke informatie over onderwijsbehoeften, de onderwijsloopbaan en de kwaliteiten van je kind geeft de school best door aan de volgende school.  Zo kan deze sneller aan de slag op maat van de sterktes en zwaktes van je kind. Je kan als ouder vragen om bepaalde info niet door te geven.  

Informatie over het niet naleven van de leefregels mag de school sowieso niet doorgeven.  

De school is verplicht om het (gemotiveerd) verslag van je kind door te geven. Je kan je als ouder hier niet tegen verzetten. 

Het CLB kan als partnerorganisatie van de school bekijken of ze een bemiddelende rol kan spelen. 

Als er een gemotiveerd verslag is of een verslag via het CLB dan is het de bedoeling dat het CLB van de oude school de info doorgeeft aan het CLB van de nieuwe school. 

Lees meer info hierover op de website ikbeslis.be.

contactgegevens

Wil je meer weten over communicatie en leerlingendossiers, neem dan contact op met An van KOOGO.

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Zoektermen: Hoogbegaafd, speciale scholen, aangepast onderwijs, onderwijs op maat, specifieke noden

Winkelwagen
Scroll naar boven