Buitenschoolse hulp

over waar je buitenschoolse hulp kan vinden voor je kind

Hoe zit dat juist?

In eerste instantie is het de bedoeling dat de school basiszorg aanbiedt aan jouw kind zodat de leerplandoelen bereikt kunnen worden. Dat kan door extra taalondersteuning, ondersteuning wiskunde, ondersteuning in sociale vaardigheden… 

Een school geeft zelf aan wat er mogelijk is binnen de school en gaat hierover met ouders in overleg. 

Soms hebben kinderen nood aan extra hulp die de school of het centrum voor leerlingenbegeleiding niet kunnen bieden. Een leerling moet bijvoorbeeld revalideren na een ziekte of ongeval. Of ouders doen een beroep op buitenschoolse hulp als hun kind een diagnose heeft van een stoornis die extra ondersteuning vergt.   

Ouders brengen best de school op de hoogte wanneer ze extra buitenschoolse hulp inschakelen.   

De school kan toestaan dat ouders buitenschoolse hulpverlening inschakelen, die plaatsvindt tijdens de lestijden en eventueel op school. 

Er zijn verschillende manieren om buitenschoolse hulp te zoeken:   

  • Via de school en de zorgcoördinator samen op zoek gaan naar hulp van een logopedist, kinesist, ergotherapeut, psycholoog… 
  • Via de CLB medewerker op school 
  • Zelf op zoek gaan in je regio 
  • Via de maatschappelijk werker van de mutualiteit 
  • Via het CAW ( centrum dat advies geeft over algemeen welzijn) 
  •  

Lees meer over buitenschoolse hulpverlening op de website van onderwijs.vlaanderen.be

contactgegevens

Wil je meer weten over schoolkosten, neem dan contact op met An van KOOGO.

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Zoektermen: Hulp, Zorg, Logopedie, Kinesitherapie, Psycholoog, CLB, Buitenschoolse hulp, Hulpverlening, Leersteun, Specifieke noden

Winkelwagen
Scroll naar boven