Armoede

over gezinnen in armoede en hoe ouder-schoolpartnerschap kan helpen

hoe zit dat juist?

‘Armoede is zichtbaar. Niet in een stel afgetrapte schoenen, een rafelige boekentas of een lege boterhammendoos, zoals de clichés het willen. Nee, armoede is zichtbaar in de hersenen, door een gif dat erin sluipt, een gif dat kinderhersenen doet krimpen. Dat gif heet: ‘chronische stress”

Peter Adriaenssens & Noël Slangen: Het DNA van kinderarmoede, 2023.

 

Wanneer ouders thuis betrokken zijn bij de school van hun kinderen, verhoogt dit het schoolsucces. Dit betekent betere resultaten, zich goed voelen op school en een succesvolle schoolcarrière.

Armoede en thuisbetrokkenheid

Armoede kan ervoor zorgen dat de thuisbetrokkenheid in het gedrang komt. Dat komt omdat in de thuiscontext de financiële zorgen niet netjes gescheiden blijven van andere zorgen en stress. Daardoor zie je bijvoorbeeld gezondheidsproblemen, chronische stress, een kleiner netwerk of totaal isolement, minder taalaanbod en een lagere thuisbetrokkenheid  vaak hand in hand gaan met armoede.

Naast het inzetten op een goed kostenbeleid op school, kan het inzetten op een sterk ouder-schoolpartnerschap een enorme meerwaarde bieden voor het kind.

Thuisbetrokkenheid is de meest effectieve vorm van ouderbetrokkenheid.

Ouder-schoolpartnerschap en armoede

Wat kunnen win’s van ouder-schoolpartnerschap voor gezinnen in armoede?

  1. het netwerk van de ouders vergroot via de school, minder kans op isolement
  2. de school begrijpt het kind beter, waardoor de stress van het kind op school daalt
  3. afspraken rond schoolkosten, eventueel gebruik van sociaal tarief of sociale kas
  4. minder stress voor ouders en kind om door de mand te vallen of aangesproken te worden op onbetaalde facturen
  5. onderwijsprofessional als vertrouwenspersoon
  6. materiele ondersteuning schoolmateriaal
  7. je kan ouders makkelijker bereiken in verband met andere onderwerpen

Wat kan je als school of ouderwerking doen?

Als school kan je inzetten op een gunstig partnerschapsklimaat. Je kan samenwerken met lokale organisaties of het lokaal bestuur waardoor ouders makkelijker de weg vinden in de lokale context. Een ouderwerking kan helpen door bij het organiseren van activiteiten na te denken over mogelijke drempels. Daarnaast kunnen ze zorgen voor een sociale kas.

KOOGO voorziet vormingen voor ouderwerkingen en scholen over ouder-schoolpartnerschap en armoede. Kijk op onze vormingspagina (vormingen voor ouderwerkingen zijn gratis voor blauwe leden. Gele leden krijgen 50% korting. Scholen met een ouderwerking die blauw lid is, krijgen 5% korting op vormingen voor professionals.

Informatie over armoede en een inclusief kostenbeleid

De ouderkoepelverenigingen GO! Ouders, VCOV en KOOGO maakten een handige tool met heel wat informatie, tips en praktijkvoorbeelden hoe ouders en school samen kunnen groeien naar een inclusief schoolkostenbeleid. 

Klik hieronder op handje in de afbeelding en klik door naar de info. Laat je inspireren. 

Naast het inzetten op een goed kostenbeleid op school, kan het inzetten op een sterk ouder-schoolpartnerschap een enorme meerwaarde bieden voor het kind en de ouders.

contactgegevens

Wil je meer weten over de regelgeving van ouderwerkingen, neem dan contact op met Marieke van KOOGO of Samira van KOOGO.

nuttige links

Je kan via deze websites heel wat inspiratie opdoen over het thema armoede:

vragen?

Neem contact op met KOOGO en wij luisteren graag naar jouw vragen.

Zoektermen: Armoede, Kansarmoede, Gelijke kansen, Thuisbetrokkenheid, Ouder-schoolpartnerschap

Winkelwagen
Scroll naar boven