Nieuws

 • Burgemeester Bart Somers van Mechelen roept op om het oudercontact verplicht te maken, desnoods via sancties. Minister Hilde Crevits roept allochtone ouders op om actief en positief betrokken te zijn bij het leren van Nederlands en bij het schoolse gebeuren.
  Graag gaat KOOGO er als ouderkoepel van uit dat beide oproepen gelanceerd werden vanuit een oprechte bezorgdheid. Een oprechte bezorgdheid alleen is echter niet voldoende om een veranderingsproces teweeg te brengen. Hier is veel meer voor nodig.
  Lees hier ons persbericht

 • Het M-decreet? Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van het M-decreet voor mijn kind?
  Kan ik mijn kind nu inschrijven in een gewone school? Hoe pak ik dat aan?
  In deze brochure voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
  proberen we ouders een antwoord te geven op vragen over het M-decreet.

 • Op 1 april 2017 wordt de schoolraad herverkozen.
  Wanneer de school beschikt over een ouderraad, duidt deze zelf zijn vertegenwoordigers voor de schoolraad aan.
  Beschikt de school niet over een ouderraad dan worden er verkiezingen georganiseerd onder alle ouders. Hieruit komt dan de vertegenwoordiging van ouders in de schoolraad.