Nieuws

 • Voor iedereen die de voorbije jaren al een toelage kreeg, start de Afdeling School- en Studietoelagen een dossier op. Nieuwe gezinnen moeten eerst zelf een toelage aanvragen. Dat doen ze het liefst online, anders op papier.

 • Herman Janssens, erevoorzitter van KOOGO is wellicht een van de meest bevoorrechte getuigen van 20 jaar KOOGO. Hij maakte er maar liefst 16 jaar van mee!

  Naar het interview

 • 20 jaar KOOGO: Interviews
  Naar aanleiding van het 20-jarig jubileum interviewde KOOGO enkele bevoorrechte getuigen.
  Lees hoe zij KOOGO leerden kennen, welke mooie momenten ze meemaakten en wat ze KOOGO wensen voor de toekomst!
  Meer weten?

 • De overheid organiseerde op 27 maart 2017 een conferentie over de meta-analyse van de evaluaties over het M-decreet. Ouderkoepel KOOGO heeft naar aanleiding van de uitnodiging voor deze conferentie ouders bevraagd over het M-decreet.
  Alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs kregen op 7 maart 2017 een mail met de vraag om de bevraging door te sturen naar hun ouders.
  De bevraging bestond uit een algemeen luik voor alle ouders, een luik voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, een luik voor ouders van kinderen uit het buitengewoon onderwijs en een luik voor kinderen uit het gewoon onderwijs zonder specifieke onderwijsbehoeften. De bevraging liep van 7 tot 22 maart. Er waren 1394 respondenten, waarvan 942 de bevraging volledig invulden. Enkel de volledig ingevulde vragenlijsten werden geanalyseerd.

  Lees meer over de conclusies en aanbevelingen bij deze bevraging.
  Lees hier ons persbericht.

 • Het M-decreet? Wat is dat eigenlijk? Wat zijn de gevolgen van het M-decreet voor mijn kind?
  Kan ik mijn kind nu inschrijven in een gewone school? Hoe pak ik dat aan?
  In deze brochure voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften
  proberen we ouders een antwoord te geven op vragen over het M-decreet.