Nieuws


 • Klik snel op de link hieronder bij 'Nieuws',
  op pagina druk op 'play'!

 • Sinds 1 september worden kinderen met specifieke onderwijsbehoeften, die in het gewoon onderwijs les volgen, samen met hun leerkrachten ondersteund door het buitengewoon onderwijs of nieuwe ondersteuningsnetwerken.

  Meer weten?
  Hier vind je info van de overheid over de algemene principes van het ondersteuningsmodel
  Hier vind je info van de overheid over ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften
  Hier vind je een overzicht van het ondersteuningsmodel van Steunpunt voor Inclusie

  KOOGO verzamelt vragen, bezorgdheden en positieve ervaringen van ouders over dit ondersteuningsmodel. Heb je vragen? Neem contact via hannelore.lambrighs@ovsg.be

 • KOOGO heeft eind vorig schooljaar een grote groep ouders bevraagd over de modernisering van het secundair onderwijs. Hieruit blijkt dat ouders heel veel belang hechten aan het secundair onderwijs op zich. We vroegen ouders hoe het secundair onderwijs er volgens hen in 2030 best zou uitzien. Hierover zijn de meningen verdeeld. Lees hier het volledige artikel en in het resultatenrapport.

 • Voor iedereen die de voorbije jaren al een toelage kreeg, start de Afdeling School- en Studietoelagen een dossier op. Nieuwe gezinnen moeten eerst zelf een toelage aanvragen. Dat doen ze het liefst online, anders op papier.

 • De overheid organiseerde op 27 maart 2017 een conferentie over de meta-analyse van de evaluaties over het M-decreet. Ouderkoepel KOOGO heeft naar aanleiding van de uitnodiging voor deze conferentie ouders bevraagd over het M-decreet.
  Alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs kregen op 7 maart 2017 een mail met de vraag om de bevraging door te sturen naar hun ouders.
  De bevraging bestond uit een algemeen luik voor alle ouders, een luik voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, een luik voor ouders van kinderen uit het buitengewoon onderwijs en een luik voor kinderen uit het gewoon onderwijs zonder specifieke onderwijsbehoeften. De bevraging liep van 7 tot 22 maart. Er waren 1394 respondenten, waarvan 942 de bevraging volledig invulden. Enkel de volledig ingevulde vragenlijsten werden geanalyseerd.

  Lees meer over de conclusies en aanbevelingen bij deze bevraging.
  Lees hier ons persbericht.