Vormingen voor ouderwerkingen

ow

 

 

 

 

 

vormingen van KOOGO

 

25/04/23: Online basisvorming voor ouderwerkingen

07/05/24: Webinar voor ouderwerkingen: Thema ledenwerving 

16/05/23: De ouderwerking en gezinnen in armoede

Lees hieronder meer over alle vormingen voor ouderwerkingen. Vormingen voor individuele ouders en onderwijsprofessionals kan je hier vinden.


Webinar basisvorming voor ouders in ouderwerkingen

INHOUD

Het webinar BASISVORMING richt zich tot ouders in ouderwerkingen (in een stedelijke, gemeentelijke of provinciale school) en zoemt in op:

 • organisatievormen van een ouderwerking (ouderwerking en decretale ouderraad)
 • financiën en verzekeringen van een ouderwerking
 • het huishoudelijk reglement

PRAKTISCH

Deze webinar gaat door op:

 • 08/02/24
 • 25/04/24

Altijd om 20u en duurt ongeveer anderhalf uur.

Dit Webinar is:

 • gratis voor ouders in geregistreerde ouderwerkingen en leden van schoolteams
 • gaat online door via Microsoft Teams (na inschrijving ontvang je een paar dagen op voorhand de link)
 • inschrijven kan via deze link  

Heb je van tevoren vragen over één van de thema's die besproken zal worden, stuur die dan naar Marieke van KOOGO dan zorgen we dat je vraag aan bod komt tijdens de webinar.


Inspiratiesessie ‘Geen kat op school’

GKOS


Webinar 'ledenwerving'

Tijdens deze avonden willen we ouders uit verschillende ouderwerkingen met elkaar in contact brengen. Op elke inspiratie- en/of netwerkavond zetten we een thema centraal. Vanuit KOOGO worden tips en suggesties gegeven en kan je met vragen bij ons terecht. Op deze manier kunnen we in gesprek gaan met elkaar en leren we van elkaar.

Heb je zelf een thema waarover je in gesprek wil gaan met andere ouderwerkingen? Laat het ons gerust weten.

PRAKTISCH

De online vormings- en inspiratieavonden voor het schooljaar 2023-2024 gaan door op:

 • Dinsdag 07/05/2024: Ledenwerving

Inschrijven voor onze vormings- en netwerkavonden kan via deze link. De vormings- en netwerkavonden zijn gratis en gaan online door via Microsoft Teams.


Vorming armoede op school

INHOUD

Hoe kunnen we sociale uitsluiting tot een minimum beperken en schoolkosten voor iedereen haalbaar houden? Hoe kan je ouderwerking, samen met de school, werken aan een inclusieve en rechtvaardige schoolomgeving voor iedereen? 

Ontdek hoe jouw ouderwerking het verschil kan maken! Op 16 mei 2024 van 20u00 tot 21u30 nodigen wij je uit voor een inspirerende online vorming ... speciaal voor ouderwerkingen. 

In deze vorming:

 • leren we je alert te zijn voor signalen van sociale uitsluiting of armoede,
 • geven we je advies hoe je ouderwerking rekening kan houden met de financiële situatie van alle gezinnen
 • ontdekken je hoe ouderwerkingen, in samenwerking met de school, een doeltreffend kostenbeleid kunnen voeren.

Deze vorming kost €30. Voor onze blauwe leden is deze vorming helemaal GRATIS en onze gele leden betalen slechts €15! Heb je onze vorige sessie (12/12/2023) meegedaan? Dan kan je gratis aansluiten bij deze sessie. Het zal een deel herhaling zijn, maar we gaan ook dieper in op praktische zaken en maken tijd voor het uitwisselen van ervaringen en het stellen van vragen.

Nog geen lid? Maak er snel werk van en geniet mee van deze voordelen! Meer info via deze link: geel & blauwSchrijf je in en samen zorgen we ervoor dat niemand wordt achtergelaten.
 


vormingen van andere organisaties

De Gezinsbond

INHOUD

​​​​De Gezinsbond ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben aandacht voor de ouder-kind relatie in alle gezinsvormen.  

De Gezinsbond organiseert lezingen of avonden over opvoedthema’s die je kan volgen of naar je ouderwerking/school kan brengen. Er zijn vele thema’s waaruit je kan kiezen:

PRAKTISCH

Heb je liever info op maat? De lezingen en vormingen die zij aanbieden kan je vinden op hun website

Een vorming naar jouw ouderwerking/school brengen kost 125€.  


HOPON

INHOUD

HOPON organiseert in Brussel oudercafés rond heel wat opvoedkundige thema’s.  

Oudercafés zijn (digitale) contactmomenten Elke keer staat een ander opvoedkundig thema centraal. Op een leuke, luchtige en ook interactieve manier worden veel tips gegeven. In groep wordt er ingegaan op eigen ervaringen zodat deelnemers ook van elkaar kunnen leren. 

De thema’s: 

 • Huiswerkbegeleiding 
 • pesten, ook bij kleine kinderen 
 • Praten met kinderen, geen eenrichtingsverkeer 
 • Voorlezen bij (jonge) kinderen 

Je schrijft je in via de link. KOOGO zorgt ervoor dat je aanvraag bij Hopon verwerkt wordt met een korting. 

PRAKTISCH

Breng je als ouderwerking zo’n oudercafé naar je school?

Dan betaal je normaal gezien 230 euro voor een oudercafé op school.

Wil je als ouderwerking van een stedelijke, gemeentelijke of provinciale school een oudercafé naar jouw school brengen? 

Via KOOGO krijgt je een korting van 35 euro voor bovenstaande oudercafés en kost het je ouderwerking slechts 195 euro.   

Je vraagt een oudercafé met korting aan via de link. KOOGO zorgt ervoor dat je aanvraag bij HOPON verwerkt wordt met een korting. 

Neem contact op met samira.azeroual@ovsg.be.