Vormingen voor ouderwerkingen

ow

 

 

 

 

 

vormingen van KOOGO

12/09/23: Webinar 'Money, money, money' voor ouderwerkingen
28/09/23: Online inspiratieavond 'Geen kat op school' - aan de slag met het boek
19/10/23: Online basisvorming voor ouderwerkingen
12/12/23: Webinar 'De ouderwerking en gezinnen in armoede'
01/02/23: Online netwerkavond voor ouderwerkingen
08/02/24: Online basisvorming voor ouderwerkingen
26/03/24: Online netwerkavond voor ouderwerkingen
25/04/23: Online basisvorming voor ouderwerkingen
07/05/24: Online vormings- en netwerkavond voor ouderwerkingen: Thema ledenwerving


Webinar basisvorming voor ouders in ouderwerkingen

INHOUD

Het webinar BASISVORMING richt zich tot ouders in ouderwerkingen (in een stedelijke, gemeentelijke of provinciale school) en zoemt in op:

 • organisatievormen van een ouderwerking (ouderwerking en decretale ouderraad)
 • financiën en verzekeringen van een ouderwerking
 • het huishoudelijk reglement

PRAKTISCH

Deze webinar gaat door op:

 • 25/05/23
 • 19/10/23
 • 08/02/24
 • 25/04/24

Altijd om 20u en duurt ongeveer anderhalf uur.

Dit Webinar is:

 • gratis voor ouders in geregistreerde ouderwerkingen en leden van schoolteams
 • gaat online door via Microsoft Teams (na inschrijving ontvang je een paar dagen op voorhand de link)
 • inschrijven kan via deze link  

Heb je van tevoren vragen over één van de thema's die besproken zal worden, stuur die dan naar Marieke van KOOGO dan zorgen we dat je vraag aan bod komt tijdens de webinar.


Inspiratiesessie ‘Geen kat op school’

GKOS

INHOUD

Inspiratieavond ‘Geen kat op school’ … over ouderparticipatie bevorderen, lezen en voorlezen

Een gratis online webinar waar onderwijsprofessionals en ouders in ouderwerkingen geïnspireerd worden door een verbindend verhaal, de verschillende tools en materialen bij het boek ‘Geen kat op school’ (An Ryckmans, 2021).

Hoe kan je in de thuiscontext de thuisbetrokkenheid en in de schoolcontext de schoolbetrokkenheid verhogen en ouderparticipatie promoten?
Gelinkt aan de inzichten van KOOGO’s publicatie De Betrokkenheidsboom (zie shop) kom je te weten hoe het voorlezen van het boek ‘Geen kat op school’ een brug kan slaan tussen ouders, kind en school.

‘Geen kat op school’ is een meertalig prentenboek, gepubliceerd door ouderkoepel KOOGO (Ryckmans, A., 2021, Politeia). Een prentenboek met een wel heel speciale boodschap naar school en ouders toe, namelijk samenwerken aan een fijne schooltijd voor de kinderen. Want dat is wat zowel ouders als leerkrachten willen … gelukkige kinderen die veel goesting hebben om naar school te gaan en te leren. Ouderbetrokkenheid en ouder-school partnerschap zijn de rode draad in het boek. 

Het boek:

In het verhaal zit de directeur met zijn handen in het haar. Het schoolfeest kan niet doorgaan want er is geen kat op school. Of toch? Gelukkig heeft de papa van Mila een idee … een idee dat het begin is van een fijne samenwerking.
Geen kat op school (of toch?) is een inspirerend verhaal op rijm, prachtig geïllustreerd, over hoe ouders en school samenwerken aan een mooie toekomst voor de kinderen. Via het (voor)lezen van het prentenboek worden ouders, leerkrachten en iedereen die wil samenwerken aan een onvergetelijke schooltijd gemotiveerd om samen de hoofden bij elkaar te steken en de handen in elkaar te slaan.  

Materialen bij het boek:

Bij het prentenboek ‘Geen kat op school’ horen heel wat materialen, zoals een luisterverhaal, voorleesfilmpjes, vertaalfiches, kleurplaten, … Ontdek ze allemaal en wordt geïnspireerd over hoe je ze kan inzetten tijdens dit webinar. Je ontdekt hoe je, met behulp van het prentenboek, de brug kan slaan tussen ouders, school en kinderen tijdens verschillende contactmomenten of acties op school. Daarnaast tonen we je hoe je via het boek ouders kan verwelkomen op school en in je ouderwerking. De materialen kunnen enerzijds ingezet worden om ouders aan te zetten mee te helpen en te denken op school, bijvoorbeeld in de ouderwerking. Anderzijds bieden het meertalige boek, de bijhorende materialen en tools ook heel wat mogelijkheden om ouders handvaten aan te reiken bij het lezen en voorlezen. 

Het prentenboek ‘Geen kat op school’ en dit gratis webinar zijn een aanrader voor iedereen die een SAMEN-verhaal tijdens de schoolloopbaan kinderen hoog in het vaandel draagt. 

Tijdens dit webinar ontdek je: 

 • het boek ‘Geen kat op school’ en bijhorende tools en materialen 
 • de mogelijkheden om het boek en de tools in te zetten bij ledenwerving of activiteiten van en voor ouders.  
 • de mogelijkheden voor ouders om het boek en de tools thuis in te zetten om hun kind taal in het algemeen en de Nederlandse taal in het bijzonder aan te bieden.  KOOGO biedt ook een online-vorming aan voor onderwijsprofessionals waar er dieper ingegaan wordt op het versterken van ouders in het  aanbieden van taal thuis, vanuit de rol als onderwijsprofessional. Interesse? Klik hier voor meer info. 

PRAKTISCH


Vormings- en netwerkavond 

Tijdens deze avonden willen we ouders uit verschillende ouderwerkingen met elkaar in contact brengen. Op elke inspiratie- en/of netwerkavond zetten we een thema centraal. Vanuit KOOGO worden tips en suggesties gegeven en kan je met vragen bij ons terecht. Op deze manier kunnen we in gesprek gaan met elkaar en leren we van elkaar.

Heb je zelf een thema waarover je in gesprek wil gaan met andere ouderwerkingen? Laat het ons gerust weten.

PRAKTISCH

De online vormings- en inspiratieavonden voor het schooljaar 2023-2024 gaan door op:

 • Donderdag 28/09/2023: 'Geen kat op school' - materialen
 • Donderdag 01/02/2024: thema volgt
 • Dinsdag 26/03/2024: thema volgt
 • Dinsdag 07/05/2024: Ledenwerving

 

inschrijven voor onze vormings- en netwerkavonden kan via deze link. De vormings- en netwerkavonden zijn gratis en gaan online door via Microsoft Teams.


Vorming armoede op school

INHOUD

Tijdens deze vorming gaan we dieper in op wat de rol van een ouderwerking kan zijn, als het gaat over armoede op school.

Op elke school zitten er kinderen die in armoede opgroeien. Dit is vaak onopgemerkt en onder de radar. Veel gezinnen in armoede doen er alles aan, zodat de school en andere ouders dit niet merken. Hoe kan je dan toch op een discrete manier gezinnen in armoede ondersteunen? Daar gaat deze vorming over. We gaan het o.a. hebben over:

 • drempels voor gezinnen in armoede
 • voelsprieten in de ouderwerkingen om noden aan te voelen
 • praktijkvoorbeelden om gezinnen in armoede te ondersteunen

PRAKTISCH

Deze online vorming gaat door op 12 december van 20u tot 21u30 via Microsoft teams. Deze vorming is gratis voor ouders in ouderwerkingen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs. Inschrijven kan via deze link.


vormingen van andere organisaties

De Gezinsbond

INHOUD

​​​​De Gezinsbond ondersteunt ouders bij de opvoeding van hun kinderen. Zij hebben aandacht voor de ouder-kind relatie in alle gezinsvormen.  

De Gezinsbond organiseert lezingen of avonden over opvoedthema’s die je kan volgen of naar je ouderwerking/school kan brengen. Er zijn vele thema’s waaruit je kan kiezen:

PRAKTISCH

Heb je liever info op maat? De lezingen en vormingen die zij aanbieden kan je vinden op hun website

Een vorming naar jouw ouderwerking/school brengen kost 125€.  


HOPON

INHOUD

HOPON organiseert in Brussel oudercafés rond heel wat opvoedkundige thema’s.  

Oudercafés zijn (digitale) contactmomenten Elke keer staat ee

n ander opvoedkundig thema centraal. Op een leuke, luchtige en ook interactieve manier worden veel tips gegeven. In groep wordt er ingegaan op eigen ervaringen zodat deelnemers ook van elkaar kunnen leren. 

De thema’s: 

 • Huiswerkbegeleiding 
 • pesten, ook bij kleine kinderen 
 • Praten met kinderen, geen eenrichtingsverkeer 
 • Voorlezen bij (jonge) kinderen 

Je schrijft je in via de link. KOOGO zorgt ervoor dat je aanvraag bij Hopon verwerkt wordt met een korting. 

PRAKTISCH

Breng je als ouderwerking zo’n oudercafé naar je school?

Dan betaal je normaal gezien 230 euro voor een oudercafé op school.

Wil je als ouderwerking van een stedelijke, gemeentelijke of provinciale school een oudercafé naar jouw school brengen? 

Via KOOGO krijgt je een korting van 35 euro voor bovenstaande oudercafés en kost het je ouderwerking slechts 195 euro.   

Je vraagt een oudercafé met korting aan via de link. KOOGO zorgt ervoor dat je aanvraag bij HOPON verwerkt wordt met een korting. 

Neem contact op met samira.azeroual@ovsg.be.