Schoolkeuze, een moeilijk proces?!

Is een vorming over ‘Hoe kiezen?’.
Gaat je zoon of dochter binnenkort naar het secundair onderwijs
Roept deze keuze bij jou en je kind ook vragen op?
Het kiezen van een secundaire school en het correct inschrijven.

  • De verschillende elementen die kunnen meespelen bij je beslissing; persoonlijke keuzemotieven, de structuur van de scholen, het keuzeproces,  informatiebronnen (aandacht: er wordt weinig informatie voorzien over de structuur van het secundair onderwijs en geen individuele adviezen;
    hiervoor verwijzen wij door naar het CLB van je school). Het belang accentueren over gezamenlijk (kind, ouders, leerkrachten of school en CLB) doordachte keuze van deze 4 actoren om vroegtijdig ongekwalificeerde schoolverlaten te vermijden.
  • Een duidelijk overzicht over de geldende inschrijvingsregels voor de secundaire scholen in je omgeving, duidelijkheid over het verschil tussen aanmelden en inschrijven, de verschillende inschrijvingsmethoden, het belang van een weigeringsdocument, inzicht in het waarom van dit inschrijvingsbeleid, aandacht voor de geldende voorrangsperiodes in je regio en de beschikbare informatiebronnen. Valkuilen leren kennen en deze valkuilen proberen te vermijden. Ouders stimuleren om ambitieus te kiezen, kinderen hebben een uitdaging nodig om het leren te voeden.