Participatiehuis als kijkwijzer

Het participatiehuis is een vorming over ouderbetrokkenheid en ouderparticipatie op school of in de ouderwerking. Samen brengen we beide elementen in beeld. Zo kaderen we de reeds bestaande initiatieven en vestigen we de aandacht op mogelijke werkpunten. Na deze vorming heb je als ouderwerking of school een mooi beeld over wat je momenteel doet en wat de toekomst kan brengen.