Over ’t muurtje: Uitwisselen, informeren en discussiëren

In samenwerking met KOOGO kan je ‘Over ’t muurtje’ organiseren. We werken een sessie op maat uit, waarbij de 3 elementen, uitwisselen, informeren en discussiëren, in meer of mindere mate aan bod komen.

  • Uitwisselen: samen met andere ouderwerkingen en/of organisaties en/of KOOGO en/of … ideeën uitwisselen over zeer concrete praktijkvoorbeelden. Geven en nemen!
  • Informeren: een organisatie en/of KOOGO en/of … informeert over een concreet thema.
  • Discussiëren: De aanwezige partijen gaan in discussie over een bepaald thema, over bepaalde praktijkvoorbeelden om deze te versterken.

De essentie van de discussie nemen wij mee binnen onze belangenbehartiging.
De praktijkvoorbeelden verspreiden wij via onze communicatiekanalen.