Ouderbetrokkenheid, niet vanzelfsprekend

Het is wetenschappelijk aangetoond dat de samenwerking tussen school en ouders een positieve invloed heeft op het welzijn en het leervermogen van een kind. Toch is ouderbetrokkenheid niet altijd even vanzelfsprekend. Sommige ouders zijn moeilijker te bereiken. De redenen hiervoor kunnen heel verschillend zijn. In deze vorming focussen we op mogelijkheden voor school of ouderwerking om moeilijk bereikbare ouders makkelijker te betrekken. Praktijkvoorbeelden staan centraal.