Pesten

cover copa-brochure

De school heeft de opdracht om via eindtermen en ontwikkelingsdoelen kinderen en jongeren tot gezonde, evenwichtige volwassenen te laten uitgroeien. Tot deze opdracht hoort ook het voorkomen van en leren omgaan met pesten. Als ouder kan je daar een bijdrage aan leveren.
Lees hier meer.

KOOGO en de 2 andere ouderkoepelverenigingen GO! ouders en VCOV  stellen hun brochure rond pesten voor. De brochure geeft ouders informatie over wat ze thuis kunnen doen om pesten te voorkomen of er mee om te gaan.

Misverstanden over pesten

Ondanks de vele waardevolle initiatieven tegen pesten, bestaan er toch nog veel misverstanden. Zo is er bijv. de hardnekkige visie dat het pesten wel zal stoppen als de dader maar zwaar genoeg gestraft wordt. Eén van de fundamenten is echter dat iedereen nauw betrokken wordt bij het zoeken naar oplossingen. Kinderen bestempelen als ‘pestkop’, ‘slachtoffer’ of ‘getuige’ gebeurt niet.

De kracht van kinderen benutten

Pesten wordt bekeken als een leersituatie voor kinderen. Zij beschikken zelf over heel wat talenten en mogelijkheden om problemen op te lossen. Kinderen hier sterker in maken is een onderdeel van de anti-pestbenadering. Ieder kind heeft het recht om te leren.

Ouders versterken

De nieuwe brochure richt zich naar alle ouders: zowel ouders van kinderen die pesten, als ouders van kinderen die gepest worden en ouders van omstaanders. Het belang van de reactie van de omstaander wordt beklemtoond: de manier van handelen van een omstaander heeft heel veel impact op het pesten. 

In de brochure worden eerst de kernelementen van pesten uitgebreid beschreven. Daarnaast komen ouders te weten hoe ze thuis een veilige omgeving kunnen creëren en een weerbare houding kunnen stimuleren. Een praktisch stappenplan leert hoe je thuis kan reageren als je kind met pesten te maken krijgt. Tot slot komt de stap naar de school aan bod. Hoe pakken ouders dit best aan? Op welke manier kan de school omgaan met pesten?

Verbindend schoolklimaat

In 2015 gaf het Departement Onderwijs & Vorming de publicatie ‘Werken aan een verbindend schoolklimaat’ uit. Schoolteams vinden er in terug hoe ze doeltreffend kunnen reageren op pesten. De brochure voor ouders is een aanvulling daarop. Beide  publicaties volgen uit een samenwerking  met het Canadese Centre de Prévention des Agressions (COPA).

Je kan deze brochure (2de druk) aanvragen via mail bij Marieke Bavelaar met vermelding 'Brochure: Pesten aanpakken' in de onderwerp-regel en het aantal exemplaren (max. 15 exemplaren) en/of hier kan je de digitale versie downloaden.

Bekijk hier ook even onze handige infographics.
Lees ook de folder 'Pesten op school, in de Jeugdbeweging, op de sportclub, ... daar doen we samen iets aan!'.