Stem van ouders

KOOGO heeft als kernopdracht om de belangen van de ouders te behartigen. Om de belangen van de ouders te kennen bevraagt KOOGO ouders.

  • Reflectiegroep KOOGO:
    • Deze groep ouders helpt KOOGO om standpunten in te nemen. Regelmatig vragen we hun mening te geven. Meestal gebeurt dit via een korte online-bevraging over een specifiek, actueel onderwerp.
    • KOOGO is altijd op zoek naar nieuwe ouders die hun mening willen geven. Bij iedere bevraging ben je vrij om al dan niet deel te nemen.
    • Wil je deel uitmaken van de reflectiegroep van KOOGO? Schrijf je dan in via de link op onze homepage.