Koalatesten – taalintegratietraject

KOALATEST titel

Waar staat 'KOALA screeningsinstrument' voor?

De naam 'Koala' verwijst naar 'kleuteronderwijs' (KO) en 'luistervaardigheid', maar de koala is ook een gepaste mascotte: deze screening moet kleuters helpen omhoog te klimmen.

'Screening' betekent 'onderzoek'. Door middel van oefeningen onderzoekt het KOALA-screeningsinstrument of de kleuter voldoende Nederlands kent. Omdat het resultaat enkel dient om te bekijken of het kind extra hulp moet krijgen, spreken we verder niet van een 'test' maar van een 'screening'.

 

Wat is de KOALA-screening?

Kinderen in de derde kleuterklas leggen een KOALA-screening af. De koalascreening heeft als doel de taalvaardigheid van vijfjarige kleuters te evalueren.  Eventuele taalachterstand kan via de test vastgesteld worden voor ze naar het eerste leerjaar gaan. De KOALA-test wordt afgenomen tussen 10 oktober en 30 november.

 

Wat wordt er onderzocht?opdrachten koala

De KOALA onderzoekt welke kleuters extra ondersteuning nodig hebben voor taal. De KOALA meet de luistervaardigheid: begrijpt je kind voldoende Nederlands? Deze wordt getest met doe-, zoek- en kiesopdrachten. De klasleerkracht begeleidt de opdrachten en beoordeelt hoe goed de kleuters de instructies begrijpen. De screening is zo opgesteld dat de kleuters vaak niet doorhebben dat ze een test afleggen.

 

Wat meet de KOALA-screening niet?

De KOALA meet niet hoe goed je kind (Nederlands) kan praten.

 

Voor wie is een KOALA-screening?

De taalscreening is verplicht voor alle 5-jarige kinderen in het gewoon onderwijs. Je kan niet weigeren om je kind de KOALA te laten afleggen. Enkel anderstalige nieuwkomers leggen de KOALA niet af. Zij krijgen sowieso een taalintegratietraject.

koalabeer

 

Wie neemt de KOALA-screening af bij mijn kind?

De school van je kind neemt de KOALA zelf af in een vertrouwde omgeving. De klasleerkracht of de zorgjuf van je kind zullen je kind begeleiden tijdens de individuele en de groepsopdrachtjes.

Moet ik mijn kind voorbereiden op de KOALA-screening?

Nee, dat is helemaal niet nodig. Door de test spontaan af te leggen, zullen de kleuters juiste en aangepaste begeleiding krijgen als dat nodig is.

 

Wat gebeurt er met het resultaat van je kind?

Na de KOALA-screening worden de kleuters ingedeeld in 3 kleurgroepen. 

kleurcode koala

De school van je kind bepaalt zelf op welke manier ze jouw kind ondersteuning of hulp geeft.

Wil je weten hoe je kind het gedaan heeft? Vraag het aan de leerkracht

 

Goed om te weten:

  • Als op basis van de KOALA blijkt dat je kind het Nederlands onvoldoende beheerst, is deelname aan het taalintegratietraject verplicht
  • De KOALA is enkel bedoeld om te bepalen welke kleuters extra taalondersteuning nodig hebben. Het resultaat bepaalt niet of je kind volgend schooljaar mag starten in het lager onderwijs. Daarover beslist de klassenraad pas op het einde van het schooljaar.

 

Heb je nog vragen? 

  • Je kan terecht bij de school van je kind;
  • Je vindt meer info via deze links:

 

koalascreening | Vlaanderen.be

Centrum voor Taal en Onderzoek - KULeuven

Artikel VRT NWS - KOALA-screening

Wat na de Koalascreening? | Hogeschool VIVES

Klasse - Taalscreening voor kleuters: “Een toets hoeft geen vies woord te zijn”

 

Bekijk ook ons filmpje op youtube: 

Koalatest youtube