KOOGO vraagt om SAMEN in overleg te gaan, ook over klimaatacties

KOOGO staat voor een opbouwend overleg tussen ouderwerkingen, de school en het kind of de jongere voor elk thema. Betrokkenheid en participatie van ouders op elk niveau zijn bijzonder waardevol. Dit leidt tot een betere en brede ontwikkeling van het kind of de jongere.
Samen nadenken brengt de ouders, de school en het kind of de jongere tot een gezamenlijk gedragen visie!