KOOGO memorandum

Om de opvoeding van hun kinderen ten volle te laten slagen is het belangrijk dat ouders betrokken worden en kunnen participeren op de school van hun kind/jongere, “mee school kunnen maken”.
KOOGO schreef een memorandum met 10 aandachtspunten voor toekomstige beleidsmakers.

pdf-standpunt