PERSBERICHT Kortere zomervakantie valt in de smaak bij ouders

 

Vanaf volgend schooljaar zal de zomervakantie is het Franstalige onderwijs twee weken korter worden; de herfst- en de krokusvakantie duren een week langer. Aan het totaal aantal weken schoolvakantie wordt niet getornd. Hoe reageren Vlaamse ouders op deze andere indeling? Ouderkoepel KOOGO deed een bevraging. 3526 ouders gaven antwoord. Bijna de helft ouders ziet alles liefst bij het oude, maar ook een kortere zomervakantie valt in de smaak.

Een bevraging van ouderkoepel KOOGO bij 3526 ouders wijst uit dat bijna de helft ouders met kinderen in het Nederlandstalige onderwijs kiezen om de huidige schoolvakanties te behouden. Een andere populaire keuze is om dezelfde regeling te volgen als in het Franstalige onderwijs in België. Ouders halen aan dat ze een schoolvakantieregeling verkiezen die over heel België gelijk is. Opvallend is dat meer dan 1 op 5 ouders (22,82%) een kortere zomervakantie verkiest zonder compensatie tijdens het schooljaar.

Opvang tijdens schoolvakanties

Ouders die zelf geen schoolvakanties hebben, moeten vaak opvang voorzien tijdens schoolvakanties. Meer dan de helft van deze ouders (54,26%) doet hiervoor een beroep op de grootouders. Ook kampjes (56%) en buitenschoolse kinderopvang (24%) zijn populair als opvangmogelijkheid.

Voordelen kortere zomervakantie

Minder geregel en het drukken van de kosten om de kinderen op te vangen is een voordeel dat ouders aanhalen als de zomervakantie korter wordt, op voorwaarde dat er geen verschuiving is naar andere momenten in het jaar.

Minder verlies van leerstof en minder verveling worden door 31% van de ouders als een voordeel voor het verkorten van de vakantie gezien. Andere voordelen die ouders aanhalen zijn de positieve impact van de schoolstructuur (29%) en minder puzzelen om de opvang van de kinderen te regelen (27%).

Bezorgdheden kortere zomervakantie

Ouders vinden de zomer de aangenaamste tijd om verlof te hebben. Ze zijn bezorgd dat, als de zomervakantie korter wordt, ze op hun werk moeilijker hun verlof kunnen inplannen. Hun collega’s willen immers ook graag vrij tijdens deze kortere schoolvakantie.

Kwetsbare gezinnen

De ouders vragen aandacht voor kwetsbare gezinnen.

Volgens ouders is de kloof tussen kinderen in kwetsbare situaties en andere kinderen vaak groter na een zomervakantie. Tijdens de vakantie krijgen andere kinderen vaak extra leerkansen, bijvoorbeeld door het volgen van kampjes of andere activiteiten.

Ouders uit armoede-organisaties geven aan dat ze vooral bezorgd zijn over de jaarlijkse, langere vakantieperiode waarin hun kinderen zich dikwijls vervelen. Dat komt onder andere omdat de (speel)ruimte vaak beperkt is. Het betaalbaar of gratis aanbod van zomerscholen of speelpleinwerking is snel volzet, waardoor kinderen geen plekje kunnen bemachtigen.
Aan de andere kant zijn deze ouders bezorgd over het eventueel verkorten van de zomervakantie omdat hun kind dan minder kans heeft om een vakantiejob te doen. Vakantiejobs die voor sommige jongeren noodzakelijk zijn om de studiekosten te helpen dragen.

Lees het volledige rapport in het bestand in de bijlage.

Vragen?

Neem contact op met Hannelore Lambrighs, coördinator KOOGO, hannelore.lambrighs@ovsg.be,  02 5065031