Ouders over het M-decreet

De overheid organiseerde op 27 maart 2017 een conferentie over de meta-analyse van de evaluaties over het M-decreetOuderkoepel KOOGO heeft naar aanleiding van de uitnodiging voor deze conferentie ouders bevraagd over het M-decreet.
Alle basis- en secundaire scholen in Vlaanderen van het stedelijk, gemeentelijk en provinciaal onderwijs kregen op 7 maart 2017 een mail met de vraag om de bevraging door te sturen naar hun ouders.
De bevraging bestond uit een algemeen luik voor alle ouders, een luik voor ouders van kinderen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs, een luik voor ouders van kinderen uit het buitengewoon onderwijs en een luik voor kinderen uit het gewoon onderwijs zonder specifieke onderwijsbehoeften. De bevraging liep van 7 tot 22 maart. Er waren 1394 respondenten, waarvan 942 de bevraging volledig invulden. Enkel de volledig ingevulde vragenlijsten werden geanalyseerd.

Lees meer over de conclusies en aanbevelingen bij deze bevraging.
Lees hier ons persbericht.

verzorgende handen