VLOR advies over problematische afwezigheden in het lager onderwijs

Op 18 april keurde de Raad Basisonderwijs van de Vlor het advies op eigen initiatief over problematische afwezigheden in het lager onderwijs unaniem goed. KOOGO werkte mee aan het tot stand komen van dit advies. De aanleiding hiervan is het stijgende aantal leerlingen dat minstens dertig halve dagen problematisch afwezig is. De Raad Basisonderwijs geeft in dit advies een aantal uitgangspunten mee voor een eventuele aanpak van dit probleem en formuleert ook aanbevelingen aan de overheid. Daarnaast wordt de link gelegd met het actieplan kleuterparticipatie en de spijbelproblematiek in het secundair onderwijs en worden een aantal begrippen verhelderd. Vragen? hannelore.lambrighs@ovsg.be

schoolbanken