Oudercafés en vormingen voor je ouderwerkingen

Zit je soms met vragen als … 

  • Hoe ga ik om met huiswerk?  

  • Hoe praat ik verbindend met mijn kind?  

  • Hoe maak ik van voorlezen een fijne activiteit?  

Als ouderwerking kan je voor de ouders van je school infomomenten, workshops en oudercafés organiseren. Er zijn ook organisaties die je als ouderwerking kan uitnodigen om over een bepaald thema te komen praten of de gesprekken in goede banen te kunnen leiden.  

Meer weten? Lees er alles over op onze vormingspagina, waar je ook onze eigen vormingen en vormingen van andere partners kan vinden.

vormingen oudercafés