Infofilm De decretale ouderraad

KOOGO lanceert een nieuwe infofilm over de decretale ouderraad op het KOOGO YouTube kanaal.


De decretale ouderraad is een formeel participatieorgaan voor ouders op school. Participatie, inspraak en overleg met ouders zijn essentieel op school.

Via de decretale ouderraad kunnen ouders inspraak krijgen. De decretale ouderraad kan ook ouders afvaardigen naar de schoolraad.

De regelgeving over de oprichting en de werking van een decretale ouderraad ligt vast in het participatiedecreet. 

Kom meer te weten, en klik hier door naar de infofilm.

""