Een decretale ouderraad oprichten ... stap voor stap

 

Een decretale ouderraad is een officieel adviesorgaan van de school. Ouders kunnen hier inspraak krijgen en hun stem laten horen over alle thema's waarover de schoolraad bevoegdheid heeft.

In elke school kan een ouderraad worden opgericht. Om de 4 jaar wordt de ouderraad samengesteld. Wanneer de ouders van een school een decretale ouderraad willen oprichten, organiseert het schoolbestuur samen met de schoolraad verkiezingen. Alle ouders worden hiervan op de hoogte gebracht. Elke ouder van de school kan zich kandidaat stellen.

Een school heeft een decretale ouderraad nodig om ouders rechtstreeks af te vaardigen voor de schoolraad.

Wil je weten welke stappen er gezet moeten worden om een ouderraad op te richten?

Lees dan ons stappenplan. Heb je nog vragen? Contacteer ons.

stappenplan