De schoolraad in 2021

 

De schoolraad is een overleg- en adviesorgaan waarin ouders, personeel van de school, de lokale gemeenschap en leerlingen (secundair onderwijs) inspraak krijgen over vastgelegde onderwerpen. 

Het schoolbestuur overlegt met de schoolraad over geplande beslissingen die personeel, ouders of leerlingen aanbelangen. De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies geven aan het schoolbestuur.

Op 1 april 2021 wordt iedere schoolraad opnieuw samengesteld. Dit gebeurt om de vier jaar. Ouderraden vaardigen ouders af of het schoolbestuur organiseert verkiezingen voor alle ouders. 

Wil je een decretale ouderraad oprichten? Dan doe je dat best voor de nieuwe samenstelling van de schoolraad. Neem contact op met ons.

Heb je interesse om te zetelen in de schoolraad?
Wil je eerst meer weten over de samenstelling en de verkiezing van de schoolraad,
bekijk dan zeker onze infofilm.

 

youtube schoolraad