Merendeel van de ouders van kinderen met recht op ondersteuning biedt thuis schoolse hulp en/of betaalt extra hulp

De ouderkoepelverenigingen zijn ongerust over de gelijke onderwijskansen van kinderen met extra noden. Uit hun bevraging over het ondersteuningsmodel blijkt dat 91% van de ouders wiens kind recht heeft op ondersteuning, zelf nog instaat voor extra hulp na school of hiervoor externe, betaalde hulp inschakelt.