Tevredenheidsenquête voor scholen en ouderwerkingen

Contactpersoon - Email
mariekebavelaar@ovsg.be
Contactpersoon
Marieke Bavelaar
Wat?

De tevredenheidsenquête van KOOGO is een uitgebreide lijst vragen voor ouders. Ze biedt houvast aan scholen en ouderwerkingen om een bevraging voor ouders op te stellen. De vragen zijn laagdrempelig verwoord (opgesteld in samenwerking met het agentschap integratie & inburgering). Op die manier kan je meer ouders bereiken. Als ouderwerking of school kies je zelf vragen uit de lijst.

Je doet dit best via het stappenplan. Download het stappenplan onderaan deze pagina.

KOOGO biedt deze vragenlijst aan in 7 verschillende talen. Standaard komen ouders op de Nederlandstalige bevraging waar ze kunnen doorklikken naar een andere taal. Wil je een rechtstreekse link naar een taal (zodat ouders niet moeten doorklikken) of wens je bepaalde talen niet aan te bieden, laat dit dan weten.

talenNederlands

Frans

Engels

Arabisch

Bulgaars

Pools

Turks

 

Als ouderwerking of school kies je zelf vragen uit de lijst. 

De vragen zijn gebundeld in 11 clusters en in het totaal bieden wij 99 vragen aan:

 1. Introductievragen
 2. De school en de buurt
 3. Opvang door de school en de buitenschoolse opvang
 4. Schoolkosten
 5. Samenwerking tussen school en ouders
 6. Communicatie en bereikbaarheid
 7. Onderwijskwaliteit
 8. Regels en afspraken
 9. Het welbevinden van leerlingen en ouders
 10. Evaluatie van de leerlingen
 11. Open vragen

Wil je zelf een tevredenheidsenquête organiseren?

Om zelf een tevredenheidsenquête te organiseren op basis van de tevredenheidsenquête van KOOGO, neem dan contact op met marieke.bavelaar@ovsg.be. Marieke zal je het digitale aanvraagformulier met o.a. de 98 vragen doorsturen. Via dit aanvraagformulier selecteer je de vragen en bezorg je KOOGO alle nodig informatie. Wij maken dan de digitale bevraging voor je aan.

LET OP: Selecteer bij voorkeur maximaal 12 vragen. We bieden maximaal 12 gratis vragen aan om zo de bevraging laagdrempelig te houden, om kwaliteitsvolle resultaten te behalen én om doelgerichte acties n.a.v. de resultaten te kunnen doen. Wil je toch meer dan 12 vragen stellen dan kan dit tot een maximum van 20 vragen. Je betaalt voor 13 tot 20 vragen €35 voor de opmaak van de bevraging en de verwerking van de resultaten.

Nadat je een bevraging hebt aangevraagd en KOOGO je de link naar de bevraging heeft bezorgd kan je aan de slag gaan. De school of ouderwerking bezorgt de bevraging aan de ouders en probeert een zo groot mogelijke groep ouders te bereiken. Hoe kan je je bereik vergroten? Lees het in STAP 3 van het stappenplan.

Praktische informatie: 

 • Je ontvangt, nadat je de bevraging hebt aangekocht via onze webshop een mail met een link waar je de vragen kan selecteren. Wij maken dan de meertalige bevraging voor je. Je ontvangt een proeflink die je kan uittesten. Kleine wijzigingen kunnen nog doorgegeven en aangepast worden in de definitieve bevraging.
 • Als de bevraging goedgekeurd is ga je deze verspreiden aan je ouders. Je kan tussentijds een lijst opvragen van het aantal en/of de namen van de ouders die de bevraging invulden. Zo kan je ouders eventueel nog eens herinneren om de bevraging in te vullen.
 • Op het moment dat je de bevraging wilt afsluiten stuur je een mailtje naar je contactpersoon bij KOOGO. We gaan aan de slag en je ontvangt van ons de (gedeeltelijk) geanonimiseerde resultaten.

LET OP: we stellen deze vragen niet apart beschikbaar. 

Heb je nog vragen? Neem contact op met KOOGO.