Jaarplanning voor de ouderwerking en voor de decretale ouderraad

Contactpersoon - Email
mariekebavelaar@ovsg.be
Contactpersoon
Marieke Bavelaar
Wat?

Met deze jaarplanning willen we ouderwerkingen en decretale ouderraden ondersteunen bij het maken van een jaarplanning. We geven een overzicht van de administratieve taken en diverse thema's die in bekeken kunnen worden, allemaal in functie van een goede werking. Ook geven we richtlijnen voor de decretale ouderraad om alle overlegbevoegdheden in de jaarplanning op te nemen. Tot slot vind je een aantal inhakers, waarmee de ouderwerking aan de slag kan.

 

Doel

Efficiënt en doelgericht werken om zo de organisatie van de ouderwerking en decretale ouderraad vlot te laten lopen.

Meerwaarde

Dankzij deze tool weet je wat je wanneer kan plannen en heb je een geheugensteuntje om geen belangrijke zaken te vergeten.

Extra

De jaarplanning is beschikbaar voor onze leden. Vraag ernaar bij Marieke Bavelaer.