Inspiratie voor De Grote Voorleesdag voor (groot)ouders op school

Contactpersoon
marieke.bavelaar@ovsg.be
Contactpersoon
Marieke van KOOGO
School
Verschillende ouders van verschillende scholen
Wat?

dgvd 2022Ook dit jaar organiseren de 3 ouderkoepelverenigingen De Grote Voorleesdag voor (groot)ouders op school.

Aan alle ouderwerkingen en scholen die zich inschrijven wordt gevraagd wat hun plannen zijn voor De Grote Voorleesdag.

Hieronder vind je een overzicht van de ideeën die bij ons binnen zijn gekomen. Laat je inspireren door hun ideeën!

“…we zorgen ervoor dat er in elke klas een groot voorleesmoment is. We maken reclame naar ouders en grootouders via een berichtje op Smartschool, een briefje in de boekentas van de kids, de FB pagina van de school en die van het oudercomité - We laten de ouders en grootouders samen een verhaal lezen zodat de kinderen verschillende tempo's, intonaties, stemvolumes, ... horen - op het einde voorzien we koffie en een koekje voor alle voorleesouders en -grootouders.”

“…we zouden graag onze verschillende acties rond "Geen Kat op School" willen nomineren om zo andere ouderwerkingen te inspireren hoe met het boek & thema aan de slag te gaan.”

“…bij elke klas zullen enkele ouders een boek kiezen. We kregen al enkele ideeën dat een ouder zich gaat verkleden, een leuke ‘rap liedje’ gaat doen bij het lezen, een kleine toneelstuk, soundeffect gebruiken.”

“…de ouders of grootouders zoeken samen met de leerkracht naar een moment om in de week van 21 november te komen voorlezen op school. Ook de burgemeester, schepen van onderwijs en een bekende Vlaming komen voorlezen. Anderstalige ouders lezen in hun eigen taal voor.”

“…op woensdag wisselen de leerkrachten van klas en gaan ze ergens anders dan hun eigen klas voorlezen.”

“...voorafgaand worden de voorlezers onthaald met koffie en gebak en worden de voorlezers gebrieft . In overleg met de lokale bibliotheek worden voorafgaand boeken geselecteerd en aangeboden aan de voorlezers. De voorlezers gaan aan de slag met kleine groepjes leerlingen.”

“…indien mooi weer, maken we een leesparcours waarbij een verhaal met doorschuifsysteem voorgelezen wordt. Een versie kleuter, onderbouw en bovenbouw…”

“…grote voorleesavond waarbij de leerkrachten voorlezen aan hun kinderen en de ouders tegelijk op school blijven om ouders meer te betrekken.”

“…dagelijks acties (leesbingo, leescafé, dobbelsteenlezen, leesmeter, boekenblinddate, toneellezen, voorlezen met ouders/grootouders,boekendans,....) waar lezen en voorlezen centraal staan.”

 “…de ouders worden ook gevraagd om 's avonds thuis nog een extraatje te doen!”

“…we starten de voorleesweek met een groot voorleesmoment op school.”

“…de hele week staat onze Boomhut open voor (groot)ouders die komen voorlezen. Ze kiezen zelf een boek naar hun smaak, en op maat van de leerlingen.”

“…voor de lagere school zal dit ‘s avonds plaats vinden waar kinderen in pyjama naartoe mogen komen.”

“…onze directie en leerkrachten zullen vooraf verkleed een voorleesverhaal filmen met als thema 'Lezen met je oren'. Het wordt dus raden voor de kinderen wie The Masked Readers zijn in onze school.”

“…we wisselen van leerkrachten om voor te lezen in de klassen.  Kinderen van 5 en 6 gaan voorlezen in de kleuterschool.”

“…we richten de refter en polyvalente zaal in met verschillende gezellige leeshoeken, waar elke klas om de beurt kan gaan luisteren naar voorleesverhalen.”

“…de voorlezers komen op de afgesproken dag en het afgesproken uur voorlezen in de klas. Als bedanking krijgen ze een kleine attentie van de werkgroep/school.”

“…wij zijn net gestart met LeesWijs om het leesplezier van de kinderen te verhogen (Listig lezen in het buitengewoon onderwijs) We voelen dat onze leerlingen steeds meer interesse tonen in boeken gezien we er dagelijks mee werken.”

“…op de speelplaats zullen ze allerlei hints vinden die passen bij het voorleesboek.”

“…alle kinderen worden getrakteerd op een gepersonaliseerde boekwijzer”.

“…ouders worden verder ook uitgenodigd op een infosessie, waar ze tips krijgen over thuis en op school voorlezen.

“…knusse ruimte met kussens en lichtjes en plantjes en een boekenkastje en een mat . Deze ruimte kunnen alle klassen reserveren om er een uurtje te gaan lezen met hun leerlingen.” “We hebben ook een project in elke klas waar de leerlingen uitgedaagd worden om 25 boeken per jaar te lezen en dit wordt op een creatieve manier in elke klas getoond.”

“…op de grote dag zetten we de vrijwilligers in de bloemetjes met koffie en lekkers, uit dankbaarheid.”

“…voorleesweek, Boekenbeurs, Voorleeswedstrijd voor de lagere school (gaat mee naar huis).”

“…we willen onze nieuwe bibliotheek officieel openen met de leerlingen, leerkrachten, schepen van onderwijs en onze leesouders.”

“…kinderen kunnen voorlezen aan diertjes (konijntjes/cavia) in de klas” “...de voorleesbende die komt lezen.”

“…gaan voorlezen aan senioren (rusthuis)”

“…filmpjes van ingesproken verhalen door leerkrachten worden dagelijks naar de ouders en kinderen gestuurd…” 

“…'s middags wordt er meegedaan met de voorleesreis van Dimitri Leue en de Voorleesclub”

“…het zorgteam organiseert een ervaringsverhaal in 4D op het verhaal van Peter en de wolf (de kinderen worden geblinddoekt en luisteren naar het verhaal en de muziek terwijl ze allerlei zaken voelen die in het verhaal gebeuren)…” “…wandeltocht door de buurt van de school waarbij QR-codes gescand kunnen worden om een zelfgemaakt SALTO-verhaal te kunnen beluisteren (ludiek).”

“…Ook oud-leerkrachten worden aangesproken en leerlingen van de derde graad dragen ook hun steentje bij door voor te lezen voor kleutertjes.”

“…voorleesontbijt met ouders en grootouders” “…een creatieve uitwerking van het luisterverhaal met toonmoment.”

“…bij klassen die op een bepaalde dag geen voorleesouders hebben, krijgen bezoek van directie, zoco, poetspersoneel of... om komen voor te lezen.”

“…we zetten de besmetting met het leesvirus van  vorig jaar verder (we hebben de kinderen toen 'besmet'), dit jaar breidt de besmetting zich verder uit naar de grootouders en nodigen we hen uit om samen met de kinderen, op leuke gezellig plekjes op school te komen lezen/voorlezen.”

“… we plannen dit op het einde van elke dag zodat ouders of grootouders zich misschien makkelijker kunnen vrij maken voor een voorleesmoment.

“…we sturen ook verhalen, voorgelezen door de leerkracht door via het ouderplatform. Zo kunnen de kinderen ook thuis hun oren smeren met verhalen.”

“…de werkende ouders krijgen ook de kans om hun engagement te tonen door het maken van een filmpje waarbij ze voorlezen.”

“…wij nodigen bekende personen uit de gemeente uit.”

“…vorige week verzonden we de nieuwsbrief rond De Grote Voorleesdag naar de ouders.” “…ook onze externe leerkrachten (zorg, stagiaire, ONW, CLB, LO, zedenleer..) komen voorlezen in onze klassen.”

“…iedere klas doet elke dag ook aan kwartierlezen in samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek.”

“…extra aandacht voor de anderstalige mama's van het project 'ouders in de school' ISM Ligo. Deze mama's zullen voorlezen in hun moedertaal.”

 

dgvd 2022

Doel

Waarom ouders betrekken bij de Grote Voorleesdag voor ouders (op school)?

Lezen moet je leren, thuis en op school. Ouders zijn een belangrijke schakel bij de leesontwikkeling van hun kind(eren). De kans dat kinderen uitgroeien tot lezers is vijf keer groter als ouders een positieve leesopvoeding bieden.

Er zijn veel manieren om thuis aandacht aan lezen en boeken te besteden. Het is daarvoor zeker niet altijd noodzakelijk dat ouders zelf ook lezen of boeken bezitten. Het belangrijkste is de leesbegeleiding: oprechte interesse in het leesgedrag van kinderen tonen; voorlezen; boeken cadeau geven; boeken aanraden of helpen met kiezen en bespreken wat kinderen lezen.

Scholen en ouderwerkingen kunnen ouders daarin versterken en ondersteunen. Scholen hebben expertise op het gebied van leesonderwijs, ouderwerkingen weten vaak goed wat er speelt bij de andere ouders en ouders kennen hun kind het beste. Een partnerschap tussen ouderwerking, school en ouders kan voor de leerling dus heel wat positiefs betekenen. Ook biedt voorlezen mooie kansen om ouders op een positieve manier te betrekken bij de school en ouderwerking.

Probeer ouders te verleiden om thuis met (voor)lezen bezig te zijn, niet om hen te verplichten. Inspireer ouders tijdens De Grote Voorleesdag voor ouders op school wat zij thuis kunnen doen en/of gebruik onze materialen om voorlezen mee naar huis te nemen.

 

Bronnen

Stichting Lezen (2014). Ouders betrekken bij lezen. Over het hoe en waarom van het betrekken van ouders bij de leesopvoeding thuis. Amsterdam, Stichting Lezen.

Stichting Lezen (2014). Kwestie van lezen. Ouders betrekken bij (voor)lezen Onderzoek en praktische tips voor pedagogisch medewerkers en leerkrachten. Amsterdam, Stichting Lezen.

Voordelen

Door mee te doen aan De Grote Voorleesdag kan krachtig leesonderwijs en ouderbetrokkenheid samen in de kijker gezet worden en kan er actief mee aan de slag gegaan worden.

Aandachtspunten

Kijk zeker ook op www.degrotevoorleesdag.be voor meer inspiratie, materialen en blogs!