Duurzame speelplaats in Schepdaal

Contactpersoon
marijke_vh@hotmail.com
Contactpersoon
Marijke Van Hassel
School
Kleuterschool Trip Trap
Lagere school De klimop
Wat?

Voor de 2  scholen in Schepdaal (deelgemeente Dilbeek) (vrije kleuterschool Trip Trap en gemeentelijke lagere school De Klimop) is er een gezamenlijke ouderwerking. De ouderwerking heeft een traditie in het werken met werkgroepen voor verschillende activiteiten (eetfeest, lichtjestocht, …). Vijf jaar geleden werd is de werkgroep duurzaamheid opgericht. Deze werkgroep bestaat nu een aantal jaar en is ontstaan door een aantal ouders met dezelfde interesse. Binnen de werkgroep zijn er 3 werkvelden:

 • Duurzame mobiliteit & fietsacties (3 begeleide fietstochten per jaar voor 4-5-6e leerjaar + week van de mobiliteit)
 • Appelpluk
 • Vergroening van de speelplaatsen.3

Er is een groot verschil tussen de speelplaatsen van de kleuterschool en de lagere school. De speelplaats van de lagere school is groot en groen. De speelplaats van de kleuterschool is volledig verhard. De werkgroep wilde graag wat meer groen voor de kleuters.

Er kwam al snel het idee om een wilgenhut te zetten op de speelplaats van de kleuters. Dit betekende dat er een stukje ontharding moest gebeuren. Een speelplaats met valmatten ontharden valt vaak niet mee omdat deze vaak gelegd worden op stabilisé. Om dit te verwijderen is er wel wat werk nodig. "Aanvankelijk dachten we dus dat het zand was, maar het bleek 40 cm stabilisé. Hierdoor moesten we met krachtige boormachines tewerk gaan. Maar, dit is gelukt en de wilgenhut is een feit." vertelt Marijke van de oudergroep.

De kleuters, leerkrachten en ouders zijn tevreden met het resultaat en de werkgroep duurzaamheid is heel blij om te zien dat de wilgenhut intensief gebruikt wordt.

Het jaar daarna was ook de lagere school geïnteresseerd in een zag een wilgenhut wel zitten. In een participatief traject (iedereen kon meedenken) werd er een wilgentunnel en een kleine wilgenhut in het gras gemaakt. We toonden de leerlingen 4 soorten wilgenconstructies waar ze uit mochten kiezen. Het resultaat werd een lange wilgentunnel. Aangezien er nog groene ruimte én wilgentakken over waren, bouwden we een tweede kleinere hut erbij. Deze zorgen voor extra schaduw in de zomer, worden naarstig gebruikt door leerlingen en leerkrachten én het ging een pak vlotter om ze te bouwen, aangezien ze in het gras werden aangeplant.  

https://www.dilbeek.be/nl/de-klimop/nieuws/een-nieuwe-wilgenhut-op-onze-school%0D

En toen deed de gemeente Dilbeek een oproep voor het burgerbudget. Hiermee konden burgers acties indienen die een positieve bijdrage leveren aan het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente tegen 2030.

De ouderwerking deed een gooi naar het burgerbudget voor het project ‘Schepdaal groeit en bloeit’. Het burgerbudget zou ingezet worden om alle kleinschaligere ideeën die er al waren toch te bundelen in één groot project: namelijk  voor een stukje ontharden, aanplantingen doen, zorgen voor regenwateropvang en vergroenen en verkoelen van verharde stukken speelplaats. Ook zal er ingezet worden op educatieve workshops (natuureducatie) en op actieve participatie van alle betrokkenen.

Lees alles over het project via deze link https://doemee.dilbeek.be/burgerbudget/topics/1778/entries/24452?fbclid=IwAR1LetHCK4GHAr_JDesgRDLIc3z5MXddZm0ihrJKjCs8JAOgPDRycgPw_7k

De ouderwerking kreeg €15.000 budget.

Momenteel zit de ouderwerking/school in een verdere brainstormfase en wordt er gedacht over o.a.:

 • Fruitstruiktuintje
 • Geveltuinen
 • Regenwateropvang
 • Pedagogische studiedag
 • ….

Er werd in oktober al een workshopreeks georganiseerd bij de oudste kleuters rond ‘Bodem’ (over compost en de bodemdieren (aan de hand van de VLACO – compostkoffer).

Aandachtspunten

Zaken die voor de werkgroep heel belangrijk zijn:

 • Er moet op lange termijn gedacht worden, zodat de initiatieven die nu genomen worden niet afhankelijk zijn van één of een paar personen bijvoorbeeld naar onderhoud en de toekomstige kosten hieraan verbonden.
 • Samenwerking is cruciaal, Er wordt samengewerkt met de gemeente (coaching, preventieadviseur,…) en andere partnerorganisaties.
 • Het is een leerproces en al doende leert men en er wordt gekozen voor een pragmatische aanpak.

Bij het vergroenen van speelruimte van scholen komt een heleboel kijken. Denk maar aan:

 • Veiligheid
 • Onderhoud
 • Verantwoordelijkheid
 • Continuïteit

De ouderwerking/werkgroep wilde niet onbezonnen te werk gaan en heeft ook ingezet op sensibilisering rond het porject. Doordat er in kleine stappen wordt gewerkt én omdat er ingezet wordt op sensibiliseren is dit project een gedragen project door alle leden van de schoolteams en ouders. 

De werkgroep ‘duurzaamheid’ heeft nog veel ideeën, maar niet genoeg leden om meer bij te nemen dan wat er nu gebeurt. Het is kwestie van de juiste partners en partnerorganisaties te zoeken om de realisatie zo duurzaam mogelijk te laten verlopen.

Extra

Eén van de grotere acties van deze werkgroep is de jaarlijkse appelpluk. Aan de school is een grote appelboomgaard. Deze appels worden half september met leerlingen en kleuters samen geplukt. Van deze appels wordt sap geperst. Dit sap wordt als volgt ingezet:

 • Elke klas krijgt een vaatje en de kinderen krijgen dit dus op school te drinken
 • Een deel van de vaatjes wordt aan de schoolpoort verkocht
 • Een deel van de vaatjes wordt op het eetfestijn verkocht

4

Meerwaarde

Een belangrijk onderdeel van dit project is niet alleen het ontharden en vergroenen, maar ook de natuureducatie. De school/ouderwerking kan op hulp rekenen vanuit de gemeente in de vorm van coaching. Daarnaast zijn er tal van ondersteunende diensten die ons advies kunnen geven: MOS Vlaanderen, Regionaal Landschap Pajottenland- Zennevallei, er is Natuurpunt, Velt, Good planet, bûûmplanters Paddenbroek, Pro Natura, …. Heel wat diensten, met acties en bijkomende financieringsmogelijkheden, ….. soms is het wel een kluwen om de juiste adviezen en ideeën op maat van de school te vinden en diegenen die het dan mee gaan realiseren. "Het vergt een intensieve opvolging en vooraleer je de juiste organisatie op de juiste plek hebt." zegt Marijke.