Dag van de ouders

Contactpersoon
defeniks.dir@onderwijs.gent.be
marieke.bavelaar@ovsg.be
Contactpersoon
Isabelle De Poorter
School
Jenaplanschool De Feniks Gent
Wat?

Jenaplanschool De Feniks verlegt de focus van moederdag en vaderdag naar dag van de ouder (1 juni).

De directie hoorde van de dag van de ouder en het idee om dit te vieren i.p.v. de aparte moeder- en vaderdag. Dit werd voorgesteld aan het schoolteam en aan de schoolraad en het idee werd positief onthaald. De school heeft een open visie op diversiteit, heeft veel diversiteit in de gezinnen van de school (bijvoorbeeld mama's en papa's, mama's en mama's, papa's en papa's, grootouders, opvoeders uit het pleeghuis, enz.) en ook een divers schoolteam. 

De beslissing om 'over te stappen' was toen eigenlijk snel gemaakt en werd dit o.a. via de website van de school aan de ouders gecommuniceerd:

communicatie naar ouders
Communicatie via de website van de school

 

Ouders reageerden in eerste instantie heel positief op dit initiatief.

Maar toen kwam moederdag eraan en rees de vraag, wat te doen met moederdag? Er werd toen binnen het schoolteam afgesproken dat moederdag nog steeds bestaat en dat er in de klas, in de kring uiteraard nog wel over gesproken kon worden. Maar er werden geen cadeautjes meer 'op klasniveau' gemaakt. Kinderen die voor moederdag toch iets wilde maken, kregen hier de kans toe.

Op moederdag werd dit bericht via de website gecommuniceerd naar ouders:

ouderdag2

Ook nu heeft de school geen negatieve reacties gekregen van ouders. 

1 juni, de dag van de ouders, was een heel mooie dag. Er was koffie (koffiemomenten organiseert De Feniks elke maand), er was muziek, er waren wat extra koekjes en tafels. Al met al weinig werk om een mooi moment te organiseren. 

Als extra op deze dag was er iemand die foto's maakte van alle ouders (in al hun diversiteit). Alle ouders krijgen hun foto en van deze foto's wordt er ook in de tuin een project gemaakt (weerbestendige foto's op de muren). Op die manier wordt de afspiegeling van de diversiteit van de school zichtbaar en wordt zichtbaar wie er allemaal voor de kinderen zorgt. Er wordt hiervoor samengewerkt met een kunstenaar uit de buurt. Uiteraard werden enkel ouders gefotografeerd die dat wilden. 

Alle foto's werden op de website gezet  https://scholen.stad.gent/jenaplanschooldefeniks/nieuws/ouderdag-2022

ouderdag 4

Op 1 juni werd er voor alle ouders ook een attentie voorzien, gemaakt door de kinderen. Uiteraard werden de papa's ook niet vergeten en werden die ook op de website vermeld:

ouderdag 3

Doel
 • De rijkdom van de diversiteit onder de aandacht brengen. 
 • Zorgdragers voor kinderen in de breedste zin van het woord de erkenning geven voor wat ze doen.
 • Het bijeenbrengen van ouders (in de ruimste zin van het woord) die bij de school betrokken zijn.
Voordelen
 • Op 1 juni werden er meer ouders bereikt en samengebracht dan op andere momenten.
 • Zelfgemaakte koekjes zorgt voor verbinding.
 • Ouders, brugfiguren, stibo (de buitenschoolse opvang) werken nauw samen wat de samenwerking versterkt.
 • De diversiteit werd op een positieve en ongedwongen manier in de kijker gezet.
Aandachtspunten
 • Moederdag en vaderdag worden nog steeds besproken op klasniveau.
 • Communicatie met alle betrokkenen (schoolteam, schoolraad, ouders, brugfiguur, buitensschoolse opvang...) is cruciaal.
 • Het lukt vaak om bepaalde groepen wel te bereiken, andere groepen zijn moeilijker. De Feniks bereikt zo goed als alle ouders door ouders op te bellen en soms zelfs aan huis te gaan (in uitzonderlijke gevallen).
 • Tijdens de koffiemomenten heb je mensen nodig die ouders met elkaar in contact brengt. Dit kan de ouderwerking zijn, de teamleden, de medewerkers van de stibo, brugfiguur, ...
 • Vanwege dit initiatief kwam de school in een mediastorm terecht. De school werd ook gewaarschuwd dat andere scholen dit ook al eens geprobeerd hadden en daar veel negatieve reacties op hadden gehad. De school heeft doorgezet en heeft er een succes van gemaakt! Bereid je dus voor op weerstand als je dit initiatief wil volgen. 

https://radio2.be/luister/select/radio-2-middag-in-oost-vlaanderen/pedagoog-pedro-de-bruyckere-over-gentse-basisschool-die-geen-cadeaus-voorziet-voor-moederdag

 

pers

Meerwaarde
 • Kinderen kunnen zelf iets maken voor hun ouder, zorgdrager,... recht uit het hart, niet omdat het moet van de leerkracht.
 • Iedereen heeft de dag gewaardeerd en er was eigenlijk weinig extra inspanning nodig.
 • Het versterkt de verbinding tussen school en ouders.