Waar staat KOOGO voor?

KOOGO staat voor Koepel van Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs.

Het is een overkoepelend orgaan dat ouders, ouderverenigingen en ouderraden in het officieel gesubsidieerd onderwijs ondersteunt, begeleidt en hun belangen behartigt.

KOOGO ondersteunt tevens de schoolraden.

KOOGO is een vzw met zetel in de Ravensteingalerij 27 bus 8 te 1000 Brussel.

Er is een Raad van Bestuur en jaarlijks wordt er een algemene vergadering gehouden.

Er werken momenteel drie voltijdse stafmedewerkers voor KOOGO.