Kernopdracht KOOGO

KOOGO wordt gesubsidieerd door de Vlaamse regering, via het Ministerie van Onderwijs.

KOOGO werkt met een beheersovereenkomst en een 3-jarenplan.

Doelstellingen:

 1. Ondersteuning en begeleiding
  • Ouderwerking, ouderraden en ouders in scholen en schoolraden ondersteunen bij de realisatie van hun doelstellingen en hun opdrachten
  • Helpen opstarten en begeleiden van nieuwe ouderwerking en ouderraden en begeleiden van bestaande ouderwerking en ouderraden
  • Ouderwerking, ouderraden, ouders en scholen bijstaan en begeleiden in crisissituaties
 2. Sensibiliseren en informeren
  • Ouderwerking, ouderraden en ouders in scholen en schoolraden informeren en sensibiliseren
 3. Belangenbehartiging
  • Advies inwinnen bij ouderwerking, ouderraden en ouders in scholen en schoolraden
  • De belangen van de ouders behartigen in de verschillende overlegorganen
  • De vertegenwoordiging van ouders in de lokale overlegplatformen ondersteunen en stimuleren
 4. Professionalisering
  • Continu professionaliseren van de eigen personeelsleden en de werking
  • Uitbouwen van eigen netwerk