KOOGO en diversiteit

Diversiteit, multiculturaliteit, interculturaliteit zijn woorden en begrippen die al jaren niet meer weg te denken zijn uit de actualiteit en de samenleving.

Iedereen wordt geresponsabiliseerd om aandacht te besteden aan en werk te maken van een diverse en interculturele samenleving. Hierbij wordt vooral een wezenlijke verantwoordelijkheid gelegd bij onderwijs, cultuur, jeugd, sport en welzijn. Alle organisaties en verenigingen worden aangespoord om binnen hun werking ruim aandacht te hebben voor diversiteit en gelijke kansen.

En hoe zit het met de ouders? In de opvoeding van hun kinderen zullen zij vooral diversiteits-betrokken geraken via het onderwijs. Hebben zij daar zelf een taak bij? Welke rol vervullen zij daarin? De communicatie en de samenwerking tussen ouders en school is een onmisbare fase is in het proces om tot een betere leer- en leefomgeving te komen.

KOOGO wil ouders ondersteunen om, via de georganiseerde ouderwerking, werk te maken van een goede communicatie met de school. Vanuit deze communicatie kunnen aanzetten gegeven worden om te komen tot een krachtige, diverse leer- en leefomgeving.

Meer info? ludo.claes@ovsg.be